[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2561 ( 12/ต.ค./2561 )

     

>>>เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม 1 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2561 "งานร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู" ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนศิษย์เก่าของสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางด้านดนตรี ที่เข้าร่วมพิธีกว่า 700 คน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ เป็นการบำรุงขวัญให้กับผู้ที่เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูและครอบครู ตลอดจนเพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมอันดีของไทย รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างดุริยางคศิลปินด้วยกัน โดยมี อ.สวิต ทับทิมศรี อาจารย์อาวุโสทางด้านดนตรีไทย และ อ.กฤษฎางค์ ไวยนันท์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นครูผู้อ่านโองการทำพิธี

  
โดย admin_hu (VIEW : 153)
โดย admin_hu (VIEW : 160)
โดย admin_hu (VIEW : 134)
โดย admin_hu (VIEW : 166)
โดย admin_hu (VIEW : 134)
โดย admin_hu (VIEW : 121)
โดย admin_hu (VIEW : 113)
โดย admin_hu (VIEW : 132)
โดย admin_hu (VIEW : 124)
โดย admin_hu (VIEW : 111)
โดย admin_hu (VIEW : 118)
โดย admin_hu (VIEW : 123)
โดย admin_hu (VIEW : 121)
โดย admin_hu (VIEW : 123)
โดย admin_hu (VIEW : 156)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 -> [จำนวน 44 รูปภาพ]
<< 1 2 3 >>