[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> อบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ( 27/พ.ค./2562 )

     

>>>เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 2/110 ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและเทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน ตำรา/หนังสือ ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน ได้รับความรู้และแนวทางในการเขียนเอกสารประกอบการสอน หนังสือ/ตำราได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารประกอบการสอน ตำรา/หนังสือ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 30 เมษายน 2562 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ทั้งในรูปแบบของการบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการการเขียนเอกสารประกอบการสอน ตำรา/หนังสือ

  
โดย admin_hu (VIEW : 93)
โดย admin_hu (VIEW : 90)
โดย admin_hu (VIEW : 94)
โดย admin_hu (VIEW : 90)
โดย admin_hu (VIEW : 84)
โดย admin_hu (VIEW : 102)
โดย admin_hu (VIEW : 95)
โดย admin_hu (VIEW : 85)
โดย admin_hu (VIEW : 91)
โดย admin_hu (VIEW : 103)
โดย admin_hu (VIEW : 83)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 11 รูปภาพ]
<< 1 >>