[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> ประกวดหนุ่มฉลาด สาวเฉลียว และหนุ่มสาวสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 ( 21/ต.ค./2562 )

     

>>เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม 1 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดหนุ่มฉลาด สาวเฉลียว และหนุ่ม-สาวสร้างสรรค์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับการประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉันทิช วิงวอน วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลพบุรี และอาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณพิชัย ยางงาม เจ้าของกิจการโรงเรียนกวดวิชา และ อ.ชนากานต์ บุญแก้ว อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน สำหรับผลการประกวด ประเภทหนุ่มฉลาด ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ พูลพะเนียด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย , ประเภทสาวเฉลียว ได้แก่ น.ส.จันทร์สุทธิตา บุญไทย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และประเภทหนุ่ม-สาวสร้างสรรค์ ได้แก่ นายสราวุฒิ ไชสัตย์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต นอกจากนี้ยังมีรางวัลประเภทขวัญใจมหาชน และรางวัล Face Top Vote ได้แก่ นายปัญญา ทานนท์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และรางวัลขวัญใจผู้เข้าประกวด ได้แก่ นายธนโชติ สะเอิ้ง นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

  
โดย admin_hu (VIEW : 86)
โดย admin_hu (VIEW : 82)
โดย admin_hu (VIEW : 93)
โดย admin_hu (VIEW : 82)
โดย admin_hu (VIEW : 80)
โดย admin_hu (VIEW : 76)
โดย admin_hu (VIEW : 77)
โดย admin_hu (VIEW : 69)
โดย admin_hu (VIEW : 72)
โดย admin_hu (VIEW : 81)
โดย admin_hu (VIEW : 75)
โดย admin_hu (VIEW : 71)
โดย admin_hu (VIEW : 91)
โดย admin_hu (VIEW : 81)
โดย admin_hu (VIEW : 77)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 -> [จำนวน 22 รูปภาพ]
<< 1 2 >>