[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> รปศ.จัดสัมมนาโครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การจัดการความรู้กองทุนหมู่บ้าน ( 22/มิ.ย./2564 )

     

รปศ.จัดสัมมนาโครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การจัดการความรู้กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาโครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การจัดการความรู้กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ซึ่งจัดโดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการสัมมนาได้รับทราบวิธีการในการจัดการความรู้การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และเพื่อร่วมกันในการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยได้รับเกียรติจาก อ.กิตติวัลย์ ทองอร่าม กรรมการและเลขานุการ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี, อ.รังสรรค์ บุญมาแคน อาจารย์จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ คุณธงชัย ก้อนทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการสัมมนา

  
โดย admin_hu (VIEW : 13)
โดย admin_hu (VIEW : 13)
โดย admin_hu (VIEW : 13)
โดย admin_hu (VIEW : 14)
โดย admin_hu (VIEW : 14)
โดย admin_hu (VIEW : 14)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 6 รูปภาพ]
<< 1 >>