[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
พิธีทำบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 21 ( 5/พ.ย./2564 )
    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ได้จัดพิธีทำบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคาร 21 ในวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ บริเวณชั้น 3
อาคาร 21 เวลาตั้งแต่ 06.00 น. ถึงเวลา 08.30 น.
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญมีพระสงฆ์ 1 รูป
เจริญพระพุทธมนต์ ถวายอาหารปิ่นโต
และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ณ บริเวณศาลเจ้าที่ อาคาร 21
ในการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมพิธี
จำนวนไม่เกิน 25 คน และจัดตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ทีมแม่บ้านมาทำความสะอาดครั้งใหญ่ ที่ ตึก 21 ( 4/ก.ค./2564 )
    

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มหาวิทลัยราชภัฏเทพสตรี จัดทีมแม่บ้านมาทำความสะอาดครั้งใหญ่ ที่ ตึก 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ประชุมเพื่อคัดเลือกเพชรเทพสตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( 22/มิ.ย./2564 )
    

คณะกรรมการประชุมเพื่อคัดเลือกเพชรเทพสตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง อาคาร 21/304

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ แบบออนไลน์ ( 22/มิ.ย./2564 )
    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ แบบออนไลน์
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องนกยูง ชั้น 4 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบการปฐมนิเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับทราบแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน แนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนบริการและสวัสดิการต่างๆ ที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา

มนส.จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ( 22/มิ.ย./2564 )
    

มนส.จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับพิธีปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน สำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น, พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการบริหารนักศึกษา 2563, การบรรยายให้ความรู้การเขียนเอกสารเอกสารแนะนำตัวในการสมัครงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณภูวดล ไชยสมบูรณ์ จาก บริษัทซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาด้วย

รปศ.จัดสัมมนาโครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การจัดการความรู้กองทุนหมู่บ้าน ( 22/มิ.ย./2564 )
    

รปศ.จัดสัมมนาโครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การจัดการความรู้กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาโครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การจัดการความรู้กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ซึ่งจัดโดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการสัมมนาได้รับทราบวิธีการในการจัดการความรู้การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และเพื่อร่วมกันในการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยได้รับเกียรติจาก อ.กิตติวัลย์ ทองอร่าม กรรมการและเลขานุการ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี, อ.รังสรรค์ บุญมาแคน อาจารย์จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ คุณธงชัย ก้อนทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการสัมมนา

มนส.ประกวดร้องเพลงหมู่ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 ( 22/มิ.ย./2564 )
    

มนส.ประกวดร้องเพลงหมู่ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดร้องเพลงหมู่ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 สำหรับการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความรักและความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ตลอดจนเพื่อสนับสนุนนักศึกษาให้กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มั่นใจในตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยโท ชูพล ทรายทอง อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้, อ.วรวิทย์ คำพลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร และ อ.อนุพงษ์ ยินดีรมย์ อาจารย์โรงเรียนโคกตูมวิทยา ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน สำหรับเพลงที่ใช้ในการประกวด ประกอบด้วยเพลงบังคับ ได้แก่ เพลง 100 ปี เทพสตรีรวมใจ และเพลงมาร์ชมนุษย์สังคม และเพลงเลือก 1 เพลง
นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบโล่และประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเพชรมนุษยศาสตร์ ได้แก่ น.ส.ฟ้าประทุม ผิวเนียม, น.ส.สโรชา สถิตย์ และ น.ส.มัลลิกา ฤทธิ์เทพ / รางวัลเพชรสาขาวิชา ได้แก่ นายสุนทร อ่อนฤทธิ์ และ น.ส.มัทนา ขอนโพธิ์ และรางวัลนักศึกษาดีเด่น ได้แก่ น.ส.รุ่งสุริยา เลขยันต์, นายกฤษฎา พูลสวัสดิ์ และ น.ส.ชุติมา สว่างศรี
สำหรับผลการประกวดร้องเพลงหมู่ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาดนตรีศึกษา, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และรางวัลชมเชย ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีน

บรรยายหัวข้อ Trumpet concerto in E - Flat major By Franz Joseph Haydn ( 22/มิ.ย./2564 )
    

สาขาวิชาดนตรีศึกษาจัดบรรยายหัวข้อ Trumpet concerto in E - Flat major By Franz Joseph Haydn
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องแสดงดนตรี ขุน พงษ์ผล ชั้น 3 อาคารสังคีตาคาร สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายหัวข้อ Trumpet Concerto in E-Flat Major by Franz Joseph Haydn สำหรับการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมฟังการบรรยายได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเป็นมาของบทเพลง การวิเคราะห์เพลง และการสร้างแบบฝึกขึ้นมาสำหรับฝึกซ้อมในส่วนที่สำคัญของบทเพลง โดยได้รับเกียรติจาก อ.อภิวัฒน์ สุริยศ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ “การผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการสอน” ( 22/มิ.ย./2564 )
    

โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ “การผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการสอน” วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด เป็นการอบรมเรื่องการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการสอนและได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์พิพัฒศรัณย์  โพธิ์บุญ และอาจารย์ปัญญ์ชลี  เต่าทอง เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) ( 22/มิ.ย./2564 )
    

งานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้แบบ SIL ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง อาคาร 21 ชั้น 3 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์  บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง และอาจารย์ภูเทพ ประภากร เป็นวิทยาการในการประชุมครั้งนี้

กำลังแสดงหน้าที่ 1/36 -> [จำนวน 352 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>