[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>มรท.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
>>>เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม 1 ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้แทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวนกว่า 300 คน ร่วมถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่1 การจัดนิทรรศการผลงานยริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับคณะ ในโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนบริการวิชาการฯ ระหว่างวันที่25-26 ก.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
>>>ในโอกาสนี้คณะ ขอขอบคุณความร่วมมือจากอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ อ.ญาณเทพ อารมย์อุ่น ที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ค่ะ

บรรยายพิเศษ ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 90 ปี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้การต้อนรับ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ในโอกาสบรรยายพิเศษการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในโครงการผู้ตรวจราชการแผ่นดินพบสื่อมวลชน ซึ่งจัดโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำหรับการจัดบรรยายพิเศษในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่สื่อมวลชนในจังหวัดลพบุรี และนักศึกษาของสาขาวิชานิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวน 200 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง และช่องทางการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2561 ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานการในการประชุมฯ ครั้งนี้

ประชุมโครงการสนับสนุนงานวิชาการ การประกันคุณภาพ และหลักสูตร ( 9/ก.ค./2561 )
    

>>คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมโครงการสนับสนุนงานวิชาการ การประกันคุณภาพ และหลักสูตร วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 7/61 ( 9/ก.ค./2561 )
    

>>เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ จัดประชุมหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 7/61 ณ ห้องประชุมยูงทอง

โครงการจัดการความรู้เรื่องงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน ( 9/ก.ค./2561 )
    

>>เมื่อวันที่ 27 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 อ.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เรื่องงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน ณ เวนดี้ เดอะพูล รีสอร์ท จ. ตราด

อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน ( 9/ก.ค./2561 )
    

>>ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหาร และการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย อันจะส่งผลให้เกิดทิศทางใหม่ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน โดยมี รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

โครงการการจัดการกระบวนการเพื่อเตรียมความพร้อมวารสารเข้าสู่ฐาน TCI ( 9/ก.ค./2561 )
    

>>คณะกรรมการวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการการจัดการกระบวนการเพื่อเตรียมความพร้อมวารสารเข้าสู่ฐาน TCI ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม Nook Dee จ.ภูเก็ต โดยมีการอบรมเรื่องขั้นตอนการนำวารสารเข้าสู้ฐาน TCI และกระบวนการจัดการบรรณาธิการวารสารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ฯ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 6/2561 ( 9/ก.ค./2561 )
    

>>ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณารายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน / การพิจารณาการขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/36 -> [จำนวน 352 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>