[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
คัดเลือกเพชรเทพสตรี 61 ( 19/มิ.ย./2561 )
    

>>15 มิ.ย. 61 คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเพชรเทพสตรี ณ ห้องประชุมยูงทอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( 19/มิ.ย./2561 )
    

>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา และการประกันคุณภาพ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 ณ ชลพฤษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ( 19/มิ.ย./2561 )
    

>>มหาวิทยาลัยราชภภัฏเทพสตรี ดำเนินการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีนักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อ 8 สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561

ปรากฏการณ์ออเจ้าในมุมมองครูภาษาไทย ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการสัมมนาวิชาการ "ปรากฏการณ์ออเจ้าในมุมมองครูภาษาไทย" วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับเกียรติ จาก  ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้รับใบประกอบวิชาชีพครู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยากร ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เกียรติกล่าวรายงานและร่วมต้อนรับวิทยากร  ในการจัดโครงการสัมมนาครั้งนี้ สาขาวิชาได้รับโอกาสที่ดีต้อนรับวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ ถึง 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมไทย และคุณจันทร์ยวีร์ สมปรีดา (รอมแพง) เจ้าของผลงานนวนิยาย "บุพเพสันนิวาส" มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาจำนวนมาก สาขาวิชาภาษาไทย ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ยินดีร่วมลงทะเบียนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ในโอกาสต่อไปเป็นเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง ทั้งด้านภาษา วรรณกรรม และการสอนภาษาไทย

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ UiTM ประเทศมาเลเซีย ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์ภาษา นำตัวแทนคณาจารย์  และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี Prof.Madya Dr.Shaiful Annuar Khalid อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับกิจกรรมที่นำไปร่วมแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ รำ 4 ภาค เซิ้งกะลา และรำวงมาตรฐาน และกิจกรรมสาธิตการอาหารไทย ได้แก่ ผัดไท และบัวลอย 5 สี นอกจากนี้ยังได้มีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการระหว่างประเทศอีกด้วย

ระชุมหัวหน้าภาควิชา - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 6/2561 ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหัวหน้าภาควิชา - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 6/2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมยูงทอง เพื่อพิจารณาปรึกษาหารือการดำเนินงานของสาขาวิชา

ประชุมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการนำเสนองานวิจัย ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>คณะมนุษยศาสตร์จัดประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการสรุปผลการจัดโครงการและร่วมหาแนวทางวิธีการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการ และนำเสนอเข้าประกวดงานวิจัยดีเด่น ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมยูงทอง

โครงการบริการวิชาการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>คณะมนุษยศาสตร์ฯ และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมเพื่อหารือในการจัดโครงการบริการวิชาการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมยูงทอง อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประชุมหัวหน้าภาค หัวหน้าสาขาวิชา ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ จัดประชุมหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา วาระพิเศษ เพื่อปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา และการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2560 รวมทั้งมีวาระอื่นๆด้วย ณห้องประชุมยูงทอง เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

นำเสนอความก้าวหน้าของการจัดโครงการพี่เลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็ก ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าการจัดโครงการ การเป็นครูพี่เลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้อง 2/207 อาคาร 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ เป็นผู้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/36 -> [จำนวน 352 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>