[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ มนส. ครั้งที่ 5/2561 ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำ ครั้งที่ 5/2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

เลือกตั้งหัวหน้าภาควิชา ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จักการเลือกตั้ง หัวหน้าภาควิชา 2 ภาควิชา คือ หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ และ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ โดย ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ อาจารย์ภูเทพ ประภากร หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ และ อาจารย์วีรวิชญ์ บุญส่ง หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะขอแสดงความยินดีด้วยในตำแหน่งใหม่ของทั้ง 2 ท่าน

อบรม การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุน ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ฯ อบรม การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุน โดยมี นางภัคจิรา แท่นทอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมระยองชาเล่ต์ จ.ระยอง

อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัย ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>งานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ฯ นำโดย อ.ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัด อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัย ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมระยองชาเลต์ จ.ระยอง

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย มนส.เทพสตรี ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย มนส.เทพสตรี ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การอภิปรายหัวข้อ วารสารวิชาการต่อการพัฒนาการศึกษา โดย ดร.ญาณกร โท้ประยูร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร และการนำเสนอบทความทางวิชาการโดยผู้ที่เข้าร่วมการประกวดบทความ

อบรมภาวะผู้นำและการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภาวะผู้นำ และการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 90 ปี โดยมี ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมคือเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของคณะ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการจัดโครงการและกิจกรรม

กิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ( 20/เม.ย./2561 )
    

>>18 เมษายน 2561  สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส ผู้ร่วมกิจกรรมมีทั้งเพื่อนอาจารย์รุ่นเยาว์ ศิษย์เก่าที่กลายเป็นเพื่อนร่วมงาน ศิษย์เก่าที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตการทำงาน ศิษย์ปัจจุบันแต่ละชั้นปีบรรยากาศชื่นมื่นมีแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้ม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 4/61 ( 20/เม.ย./2561 )
    

>>คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 4/61 เมื่อวันที 18 เม.ย 61 เพื่อชี้แจงนโยบายผลการดำเนินงาน ผลการเรียนนักศึกษา ให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาและรับทราบ

งานทำบุญปีใหม่- รื่นเริงสงกรานต์ ( 20/เม.ย./2561 )
    

>>คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดงานทำบุญปีใหม่- รื่นเริงสงกรานต์ เมื่อวันอังคารที่ 10 เม.ย 61 ณ ห้องประชุมยูงทองและบริเวณอาคาร 2 มีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ และรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน บรรยายกาศชื่นมื่นต้อนรับวันสงกรานต์

ประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาครั้งที่ 4/61 ( 20/เม.ย./2561 )
    

>>คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาครั้งที่ 4/61 เมื่อวันพุธที่ 4 เม.ย 61 ณ ห้องประชุมยูงทอง เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือการดำเนินงานของสาขาวิชาต่างๆ ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/36 -> [จำนวน 352 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>