[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย ( 7/มี.ค./2561 )
    

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2560 ณ Blue Sky Villa Resort Khao Yai จังหวัดนครราชสีมา

การแข่งขันกีฬากระชับมิตร ( 7/มี.ค./2561 )
    

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากระชับมิตร ระหว่างสีกรมท่า และสีเขียว ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์และบุคลาจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ณ โรงยิมพลศึกษา และในเวลา 17.30 น. ที่บริเวณโดมด้านหน้าอาคาร 80 ปีฯ ผศ.จินตนา เวชมี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ TRU Colorful Party 2018

การประชุมคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังที่ 12/2560 ( 7/มี.ค./2561 )
    

การประชุมคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังที่ 12/2560 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมยูงทอง อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ เป็นประธานในการประชุม และขอแสดงความยินดีการรับตำแหน่งใหม่ของ ดร.สุรพล เคยบรรจง ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมทั้งขออวยพรวันคล้ายวันเกิด อาจารย์ภัทราพร โชคไพบูลย์ด้วยค่ะ

พิธีมอบทุนการศึกษา ( 7/มี.ค./2561 )
    

พิธีมอบทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560ณ ห้อง 2/207 เวลา 13.00 น.
โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว และในปีการศึกษา 2560 มีผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 58 ทุน

ร่วมงานวาดภาพพระบฏห่มองค์ปรางค์ วัดพระศรีมหาธาตุ ( 7/มี.ค./2561 )
    

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชา รบ.ป รปศ ศิลปกรรมและภาษาอังกฤษ ค.บ.ร่วมงานวาดภาพพระบฏห่มองค์ปรางค์ วัดพระศรีมหาธาตุ ในงานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 18

สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ( 7/มี.ค./2561 )
    

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยการสอบคัดเลือกในรอบที่ 1 นี้เป็นการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติในทุกหลักสูตร ซึ่งมีนักศึกษาสมัครสอบคัดเลือกในรอบนี้ จำนวน 824 คน

คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ( 7/มี.ค./2561 )
    

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 (พิจารณาระดับคณะ) วันที่ 6 ธ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมยูงทอง

สัมภาษณ์นักศึกษาของคณะเพื่อรับทุนการศึกษา ( 7/มี.ค./2561 )
    

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาของคณะเพื่อรับทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมยูงทอง ซึ่งมีนักศึกษาจำนวน 48 คน เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุน

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการวิจัย ( 7/มี.ค./2561 )
    

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัด โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการวิจัย ในวันที่15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมแดนดุสิต ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเทพธานี โดย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยมาให้ความรู้ 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.วิไล ทองแผ่ และ ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์

ประชุมวารสารวิชาการ ( 7/มี.ค./2561 )
    

ประชุมวารสารวิชาการ 10 พ.ย. 60

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/36 -> [จำนวน 352 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>