[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ต้อนรับตัวแทนผู้ดูแลครูอาสาสมัครจีน ( 23/ธ.ค./2562 )
    

>>>วันที่ 12 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ฯได้มีโอกาสต้อนรับคุณ Yu Chongyang และ คุณ He Wanxin ตัวแทนผู้ดูแลครูอาสาสมัครจีน จากสถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนสาขาวิชาภาษาจีน โดยมี ผศ.ดร.กันยา กองสูงเนิน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ และผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาจีนให้การต้อนรับ

ประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 12/2562 ( 23/ธ.ค./2562 )
    

>>>คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา13.00น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
เพื่อพิจารณาผลการเรียน ติดตามการดำเนินงานของสาขาวิชา รวมทั้งแจ้งเรื่องต่างๆให้สาขาวิชารับทราบ

Lopburi Symphonic Day 2019 ( 23/ธ.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุม 1 ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน Lopburi Symphonic Day ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน ได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบรรเลงวงในรูปแบบ Symphonic Band ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในหลักการของการเรียนดนตรี และใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยได้รับเกียรติจาก อ.วรวุฒิ คำชวนชื่น จากวง Thailand Philharmonic Oechestra, อ.วงศ์วริศ นิพิฐวิทยา และ อ.กฤตยันพล จตุภิชัยพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, อ.จิตร์ กาวี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, อ.อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ อ.อภิวัฒน์ สุริยศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในงานประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ ทักษะการฝึกซ้อมของวง Symphonic Band, การอบรม Wood win & Brass Masterclass และการแสดงดนตรี Lopburi Symphonic Day Concert

ประชุม เพื่อชี้แจง เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ ( 23/ธ.ค./2562 )
    

>>>คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมอาจารย์ทั้งคณะ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม1/110 เพื่อชี้แจง เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2562 ( 23/ธ.ค./2562 )
    

>>>ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

พิธีมอบทุนการศึกษา 2562 ( 23/ธ.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 2/110 ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์และมีพฤติกรรมเรียบร้อย ช่วยเหลืองานคณะและสาขาวิชา จำนวน 80 ทุน เป็นจำนวนเงิน 298,000 บาท

ประชุมหัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 11/2562 ( 23/ธ.ค./2562 )
    

>>>ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

อบรมพัฒนาทักษะด้านการบรรเลงเครื่องเป่าลมไม้ ( 30/ต.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องแสดงดนตรี ขุน พงษ์ผล ชั้น 3 อาคารสังคีตาคาร ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาทักษะด้านการบรรเลงเครื่องเป่าลมไม้ ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน ได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการเรียนการสอนและการทำงานได้ โดยได้รับเกียรติจาก อ.วรวุฒิ คำชวนชื่น หัวหน้ากลุ่มคาริเนท วง Thailand Philharmonic Orchestra (ไทยแลนด์ ฟิลฮาร์โมนิค ออเครสตร้า) ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 10 2562 ( 30/ต.ค./2562 )
    

>>>ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ในการนี้ได้มีการแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง และ ดร.อังคณา อุดมพันธ์

ด้วยรักและผูกพัน มนส.’62 ( 30/ต.ค./2562 )
    

>>>ด้วยรักและผูกพัน มนส.’62 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดงานแสดงความรักความผูกพัน ในวันที่20 กันยายน 2562 ณ หอประชุม 2 เวลา 17.00 น. เนื่องในโอกาสมีผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ของคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ จำนวน 3 ท่าน
ได้แก่
1. รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง
2. ผศ.วันดี เภาคำ
3. อ.กฤษฎางค์ ไวยนันท์
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น จากอาจารย์ทุกท่านภายในคณะ ที่มีร่วมแสดงความรักต่อผู้เกษียณอายุราชการ รวมถึงมีการแสดงที่สร้างความประทับใจต่อผู้มาร่วมงานอีกด้วย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/36 -> [จำนวน 351 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>