[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 ( 30/ต.ค./2562 )
    

>>>ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

>>>โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนการปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 / การพิจารณาค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 / การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ / การพิจารณาการแก้ไขผลการศึกษา ข.ส. (X) และ ร. (I) / การพิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาการขอรับตำแหน่งทางวิชาการของ อ.ดร.จุติรัช อนุกูล

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ( 30/ต.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวนกว่า 600 คน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ประกวดหนุ่มฉลาด สาวเฉลียว และหนุ่มสาวสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 ( 21/ต.ค./2562 )
    

>>เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม 1 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดหนุ่มฉลาด สาวเฉลียว และหนุ่ม-สาวสร้างสรรค์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับการประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉันทิช วิงวอน วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลพบุรี และอาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณพิชัย ยางงาม เจ้าของกิจการโรงเรียนกวดวิชา และ อ.ชนากานต์ บุญแก้ว อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน สำหรับผลการประกวด ประเภทหนุ่มฉลาด ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ พูลพะเนียด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย , ประเภทสาวเฉลียว ได้แก่ น.ส.จันทร์สุทธิตา บุญไทย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และประเภทหนุ่ม-สาวสร้างสรรค์ ได้แก่ นายสราวุฒิ ไชสัตย์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต นอกจากนี้ยังมีรางวัลประเภทขวัญใจมหาชน และรางวัล Face Top Vote ได้แก่ นายปัญญา ทานนท์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และรางวัลขวัญใจผู้เข้าประกวด ได้แก่ นายธนโชติ สะเอิ้ง นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

การประชุมหัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 8/2562 ( 21/ต.ค./2562 )
    

>>การประชุมหัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 7สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธาน เพื่อร่วมพิจารณาวาระต่างๆ เช่น ติดตามการใช้งบประมาณ, การทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯ

สืบสานภาษาไทย ( 21/ต.ค./2562 )
    

>>สาขาวิชาภาษาไทยจัดโครงการ "สืบสานภาษาไทย" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องหลวงสรศักดิ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด สาขาวิชาภาษาไทยต้องการเสริมความรู้ความสามารถ และทักษะทางภาษาไทยให้กับนักศึกษา อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาต ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ( 16/ก.ย./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ภายในงานนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ร่วมบรรเลงและร้องเพลงบทเพลงเทิดพระเกียรติ สร้างความประทับใจให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มกกว่า 600 คน

คณะ ขอขอบคุณนักศึกษาและอาจารย์ควบคุม สาขาวิชาดนตรีศึกษา ที่ร่วมสร้างความประทับใจในครั้งนี้ค่ะ

ขอบคุณภาพถ่ายจาก : งานกิจการนักศึกษา คณะ มนส. และ อ.ญาณเทพ อารมย์อุ่น

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน2562 ( 16/ก.ย./2562 )
    

>>>การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมคณะ 2/110 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย 1.รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี ประธานกรรมการ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมวล แซ่โค้ว กรรมการ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ กรรมการและเลขานุการ 4.นางสาวสุนทรี รื่นชู ผู้ช่วยเลขานุการ และมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังกล่าว มีตัวแทนจากนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต มาเป็นตัวแทนสัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยคะ

ร่วมแสดงดนตรีไทยในการรับเสด็จ ( 16/ก.ย./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมแสดงดนตรีไทยในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 2562 ( 16/ก.ย./2562 )
    

>>>ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ประชุมหัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 7/2562 ( 16/ก.ย./2562 )
    

>>>การประชุมหัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธาน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/34 -> [จำนวน 335 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>