[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
สืบสานภาษาไทย ( 21/ต.ค./2562 )
    

>>สาขาวิชาภาษาไทยจัดโครงการ "สืบสานภาษาไทย" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องหลวงสรศักดิ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด สาขาวิชาภาษาไทยต้องการเสริมความรู้ความสามารถ และทักษะทางภาษาไทยให้กับนักศึกษา อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาต ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ( 16/ก.ย./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ภายในงานนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ร่วมบรรเลงและร้องเพลงบทเพลงเทิดพระเกียรติ สร้างความประทับใจให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มกกว่า 600 คน

คณะ ขอขอบคุณนักศึกษาและอาจารย์ควบคุม สาขาวิชาดนตรีศึกษา ที่ร่วมสร้างความประทับใจในครั้งนี้ค่ะ

ขอบคุณภาพถ่ายจาก : งานกิจการนักศึกษา คณะ มนส. และ อ.ญาณเทพ อารมย์อุ่น

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน2562 ( 16/ก.ย./2562 )
    

>>>การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมคณะ 2/110 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย 1.รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี ประธานกรรมการ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมวล แซ่โค้ว กรรมการ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ กรรมการและเลขานุการ 4.นางสาวสุนทรี รื่นชู ผู้ช่วยเลขานุการ และมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังกล่าว มีตัวแทนจากนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต มาเป็นตัวแทนสัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยคะ

ร่วมแสดงดนตรีไทยในการรับเสด็จ ( 16/ก.ย./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมแสดงดนตรีไทยในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 2562 ( 16/ก.ย./2562 )
    

>>>ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ประชุมหัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 7/2562 ( 16/ก.ย./2562 )
    

>>>การประชุมหัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธาน

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 6 62 ( 16/ก.ย./2562 )
    

>>>ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

หัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชา 6/62 ( 16/ก.ย./2562 )
    

>>>อาจารย์สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชา ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562

ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ( 29/พ.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม 1 ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการเรียนการสอน การใช้ชีวิตการศึกษา ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ของนักศึกษา

ประชุมอาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ( 27/พ.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อประชุม 2/110 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการศึกษาที่ 1/2562 สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 70 คน ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นการชี้แจงให้คณาจารย์ได้รับทราบถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/36 -> [จำนวน 351 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>