[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
อีสานวาไรตี้ Freshy Concert 2019 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ หอประชุม 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต "อีสานวาไรตี้ Freshy Concert 2019" สำหรับกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้จักการทำงานร่วมกัน ได้แสดงความสามารถและกล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการแสดงคอนเสิร์ต และยังเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ให้นักศึกษาสามารถสร้างงานที่มีประสิทธิภาพได้ในอนาคต

เขียนข้อเสนอวิจัยและการเขียนบทความ ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>คณะฯ จัดโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอวิจัยและการเขียนบทความ” ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้อง 2/207 และระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562 ณ ภูแก้วรีสอร์ทเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อดำเนินการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ภายในคณะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยให้คำแนะนำตลอดการจัดโครงการ ได้แก่ รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก, อาจารย์ ดร.สุริยะ หาญพิชัย และ อ.วีรวิชญ์ บุญส่ง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์ได้งานวิจัยเพิ่มขึ้น และตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 1 62 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา คณะฯ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภูแก้วรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาวาระสำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น การติดตามผลการดำเนินงานของคณะ การพิจารณาผลการเรียน การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของคณะฯ ปี 2561 ฯลฯ

ประชุมหัวหน้าภาควิชา 1 62 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>ประชุมหัวหน้าภาควิชา - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสาขาวิชา และพิจารณาปรึกษาหารือในวาระต่างๆ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสาขาวิชา

เทศกาลภาษานานาชาติ 61 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ภาษา จัดเทศกาลภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยในงานมีการประกวด 2 ระดับ ได้แก่
1. ระดับนักศึกษามหาวิทยาลัย มีการกิจกรรมดังนี้
- ขบวนพาเหรดนานาชาติของนักศึกษา
- การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
- การประกวดร้องเพลงเดี่ยวสำหรับนักศึกษา
- การประกวดการแสดงสำหรับนักศึกษา
2. ระดับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีการกิจกรรมดังนี้
- การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษรุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
- การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาไทย (คำศัพท์ภาษาอังกฤษ)
- การแข่งขันเล่านิทานภาษาญี่ปุ่นประกอบการแสดง
- การประกวดคัดลายมือภาษาจีนกลาง
- เพลินเพลินกับการชมนิทรรศการภาษานานาชาติ

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 คณะมนุษยศ่าสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561

ประชุมกรรมการประจำคณะ 12/61 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>คณะจัดประชุมกรรมการประจำคณะ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง เพื่อพิจารณาวาระสำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น การพิจารณาหลักสูตร, ผลการเรียน และติดตามการดำเนินงานของทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ

ประชุมหัวหน้าภาควิชา - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 11/2561 ( 27/พ.ย./2561 )
    

>>>เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะฯ จัดประชุมหัวหน้าภาควิชา - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 11/2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสาขาวิชา และพิจารณาปรึกษาหารือในวาระต่างๆ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสาขาวิชา

การเขียนข้อเสนอวิจัย ( 27/พ.ย./2561 )
    

>>>เมื่อวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา งานวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย ณ ห้องประชุมอาคาร 10 ชั้น 3 มีวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย คือ รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก, ดร.สุริยะ หาญพิชัย และ อ.วีรวิชญ์ บุญส่ง มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเขียนข้อเสนอการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน รับรองว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คณะฯ จะได้ผลงานวิจัยหลากหลายเรื่องแน่นอน

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคการศึกษา ( 27/พ.ย./2561 )
    

>>>การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคการศึกษา 2561 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องแดนดุสิต โรงแรมเทพธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ เป็นประธาน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/36 -> [จำนวน 351 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>