[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมหัวหน้าภาค ห้วหน้าสาขา คร้ังที่ 3/62 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>การประชุมหัวหน้าภาค ห้วหน้าสาขา คร้ังที่ 3/62 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีเป็นประธานในการประชุมคร้ังนี้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจการนักศึกษา ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้อง 2/110 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

สรรมาเล่าครั้งสมเด็จพระนารายณ์ ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับโอกาสพิเศษ จากมหาวิทยาลัยร่วมจัด กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ สรรมาเล่าครั้งสมเด็จพระนารายณ์ เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนาราย์ ครั้งที่ 32 โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด มีการเสวนานิทรรศการภาพเก่าลพบุรี มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเสวนา นำทีมโดย อ.ภูธร ภูมะธน ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี ช่วงบ่ายเสวนา สรรมาเล่าครั้งสมเด็จพระนารายธฃณ์ มีการเล่าตำนานสมัยสมเด็จพระนารายณ์ เรื่องดาราศาสตร์ รวมถึงอิทธิพลอิหร่านในยุคสมัยนั้น มีนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน

งานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม 1 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับงานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อาหารไทย และการแต่งกายชุดไทย รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาจัดนิทรรศการและนำเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาความยากจน และเพื่อจัดการประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้านประเภทรำอวยพร และการประกวดทำอาหาร โดยมีการจัดกิจกรรมประกวด 3 ประเภท ได้แก่ การประกวดฟ้อนรำอวยพร ชนะเลิศได้แก่ สาขาวิชาดนตรีศึกษา การประกวดนิทรรศการ ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และการประกวดทำอาหาร "หมูสร่ง" ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีน

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 2/62 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 / การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น หลักสูตร 2555

ประชุมหัวหน้าภาค ห้วหน้าสาขา คร้ังที่ 2/62 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>การประชุมหัวหน้าภาค ห้วหน้าสาขา คร้ังที่ 2/62 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีเป็นประธานในการประชุมคร้ังนี้

กีฬาภายในคณะ62 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาวะและเสริมสร้างพลานามัยให้แก่นักศึกษา และเพื่อสร้างความสามัคคีกันในหมู่นักศึกษา โดยแบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทกีฬาสากล ได้แก่ วอลเลย์บอลทีมชาย - ทีมหญิง และ ฟุตซอล และประเภทกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ วิ่ง 6 คน 7 ขา, วิ่งกระสอบ, กระโดดเชือกหมู่, กินวิบาก, และชักเย่อ นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรดอีกด้วย โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 9 วัน คือในวันที่ 14 - 23 มกราคม 2562 สำหรับผลการแข่งขันกีฬาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเภทกีฬาสากล วอลเลย์บอลทีมชาย ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย, วอลเลย์บอลทีมหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย, ฟุตซอล ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, ประเภทกีฬาพื้นบ้าน วิ่ง 6 คน 7 ขา ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา, วิ่งกระสอบ ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีน, กระโดดเชือกหมู่ ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีน, กินวิบาก ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และชักเย่อ ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา สำหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

อีสานวาไรตี้ Freshy Concert 2019 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ หอประชุม 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต "อีสานวาไรตี้ Freshy Concert 2019" สำหรับกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้จักการทำงานร่วมกัน ได้แสดงความสามารถและกล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการแสดงคอนเสิร์ต และยังเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ให้นักศึกษาสามารถสร้างงานที่มีประสิทธิภาพได้ในอนาคต

เขียนข้อเสนอวิจัยและการเขียนบทความ ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>คณะฯ จัดโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอวิจัยและการเขียนบทความ” ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้อง 2/207 และระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562 ณ ภูแก้วรีสอร์ทเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อดำเนินการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ภายในคณะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยให้คำแนะนำตลอดการจัดโครงการ ได้แก่ รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก, อาจารย์ ดร.สุริยะ หาญพิชัย และ อ.วีรวิชญ์ บุญส่ง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์ได้งานวิจัยเพิ่มขึ้น และตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 1 62 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา คณะฯ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภูแก้วรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาวาระสำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น การติดตามผลการดำเนินงานของคณะ การพิจารณาผลการเรียน การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของคณะฯ ปี 2561 ฯลฯ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/28 -> [จำนวน 278 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>