[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมหัวหน้าภาควิชา 1 62 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>ประชุมหัวหน้าภาควิชา - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสาขาวิชา และพิจารณาปรึกษาหารือในวาระต่างๆ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสาขาวิชา

เทศกาลภาษานานาชาติ 61 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ภาษา จัดเทศกาลภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยในงานมีการประกวด 2 ระดับ ได้แก่
1. ระดับนักศึกษามหาวิทยาลัย มีการกิจกรรมดังนี้
- ขบวนพาเหรดนานาชาติของนักศึกษา
- การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
- การประกวดร้องเพลงเดี่ยวสำหรับนักศึกษา
- การประกวดการแสดงสำหรับนักศึกษา
2. ระดับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีการกิจกรรมดังนี้
- การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษรุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
- การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาไทย (คำศัพท์ภาษาอังกฤษ)
- การแข่งขันเล่านิทานภาษาญี่ปุ่นประกอบการแสดง
- การประกวดคัดลายมือภาษาจีนกลาง
- เพลินเพลินกับการชมนิทรรศการภาษานานาชาติ

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 คณะมนุษยศ่าสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561

ประชุมกรรมการประจำคณะ 12/61 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>คณะจัดประชุมกรรมการประจำคณะ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง เพื่อพิจารณาวาระสำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น การพิจารณาหลักสูตร, ผลการเรียน และติดตามการดำเนินงานของทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ

ประชุมหัวหน้าภาควิชา - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 11/2561 ( 27/พ.ย./2561 )
    

>>>เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะฯ จัดประชุมหัวหน้าภาควิชา - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 11/2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสาขาวิชา และพิจารณาปรึกษาหารือในวาระต่างๆ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสาขาวิชา

การเขียนข้อเสนอวิจัย ( 27/พ.ย./2561 )
    

>>>เมื่อวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา งานวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย ณ ห้องประชุมอาคาร 10 ชั้น 3 มีวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย คือ รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก, ดร.สุริยะ หาญพิชัย และ อ.วีรวิชญ์ บุญส่ง มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเขียนข้อเสนอการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน รับรองว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คณะฯ จะได้ผลงานวิจัยหลากหลายเรื่องแน่นอน

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคการศึกษา ( 27/พ.ย./2561 )
    

>>>การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคการศึกษา 2561 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องแดนดุสิต โรงแรมเทพธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ เป็นประธาน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

กิจกรรมประกวดร้องเพลงหมู่ ประจำปีการศึกษา2561 ( 27/พ.ย./2561 )
    

>>>เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงหมู่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม 1 โดยผลการแข่งขันผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่สาขาวิชาดนตรีศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่สาขาวิชาภาษาไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีน

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2561 ( 27/พ.ย./2561 )
    

>> วันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมยูงทอง โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ เป็นประธาน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขา ครั้งที่ 10/61 ( 27/พ.ย./2561 )
    

>>>ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาบัญชีรายชื่อกลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา และอนุสาขาวิชา / การพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียน X (ขส.) และ I (ร) / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/28 -> [จำนวน 278 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>