[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามฯ ( 27/พ.ย./2561 )
    

>>>เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์อิน คณะกรรมการตรวจติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ฯ และผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานมุทิตาจิต และขอบคุณอาจารย์เกษียณอายุราชการ ปี 2561 ( 27/พ.ย./2561 )
    

>>>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดงานมุทิตาจิต และขอบคุณอาจารย์เกษียณอายุราชการ ปี 2561 ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ร้านฉัตรนาราโดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธาน ในงานมีการมอบของที่ระลึกจากแต่ละสาขาให้แก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ และการกล่าวความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการ

ประกวดหนุ่มฉลาดสาวเฉลียวและหนุ่มสาวสร้างสรรค์ 61 ( 1/พ.ย./2561 )
    

>>>ประกวดหนุ่มฉลาดสาวเฉลียวและหนุ่มสาวสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 ณ หอประชุม 1

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2561 ( 1/พ.ย./2561 )
    

>>>เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวาระพิจารณาสำคัญ คือ แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ผลการเรียน และอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ประชุมหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 9/61 ( 1/พ.ย./2561 )
    

>>>เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 9/61

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2561 ( 12/ต.ค./2561 )
    

>>>เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม 1 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2561 "งานร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู" ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนศิษย์เก่าของสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางด้านดนตรี ที่เข้าร่วมพิธีกว่า 700 คน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ เป็นการบำรุงขวัญให้กับผู้ที่เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูและครอบครู ตลอดจนเพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมอันดีของไทย รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างดุริยางคศิลปินด้วยกัน โดยมี อ.สวิต ทับทิมศรี อาจารย์อาวุโสทางด้านดนตรีไทย และ อ.กฤษฎางค์ ไวยนันท์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นครูผู้อ่านโองการทำพิธี

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ( 12/ต.ค./2561 )
    

>>>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

>>>โดยมี รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี เป็นประธานในการตรวจประเมินครั้งนี้
มีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขา และคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพระดับคณะร่วมต้อนรับ

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม 1 ได้รับเกียรติจาก ผศ. จินตนา เวชมี อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณร่วมตัดสิน มีผู้สนใจเข้าร่วมชมจำนวนมาก และ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

มนส.วิชาการสู่ชุมชน ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ จัดงาน มนส.วิชาการสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติร่วมงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ชมวิดิทัศน์ เรื่องราวการลงพื้นที่ของชาวมนส. ที่ชุมชนโคกสลุง และมีการเสวนาระหว่างผู้บริหาร ตัวแทนอาจารย์ และตัวแทนผู้นำชุมชนโคกสลุง ในหัวข้อ ท้องถิ่นได้รับอะไรจากการลงพื้นที่ทำวิจัย และความต้องการของชุมชนในปีต่อไป มีรศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ดำเนินการเสวนา

ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม 1 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวนกว่า 300 คน ร่วมถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/28 -> [จำนวน 278 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>