[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 8/61 ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 8/61 ณ ห้องประชุมยูงทอง

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2561 ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน และการส่งผลการเรียนเพิ่มเติม / การพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียน X (ขส.) และ I (ร)
ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูนักวิจัยดีเด่นให้แก่ อ.วีรวิชญ์ บุญส่ง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสายสังคมศาสตร์ และ อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสายสังคมศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>คณะมนุษยศาสตร์ ฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา15.00น. ณห้องประชุมยูงทอง เพื่อปรึกษาหารือและจัดทำเอกสารในทุกองค์ประกอบ

สาขาวิชาสังคมศึกษาจัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. สาขาวิชาสังคมศึกษาจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 60 คน (Soc'Ed61) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา และ นักศึกษาชั้นปีที่2-4 เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี (ตึก 10 ชั้น 6 )

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่5 ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อถึง 8 สาขาวิขาด้วยกัน

ขอแสดงความยิน ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วีรวิชญ์ บุญส่ง และอาจารย์ ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ ที่ได้รับรางวัลในการประกวดบทความวิจัยโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โดยได้รับรางวัลดังนี้
>>>1. รางวัลที่1 อาจารย์วีรวิชญ์ บุญส่ง
ชื่อบทความ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วัฒนธรรมไทยเบิ้ง กลุ่มรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนวัดหนิงตามิ่ง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>>2. รางวัลชมเชย อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ และ อ.ชญานุตม์ บุญพระเกศ
ชื่อบทความ การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>มรท.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
>>>เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม 1 ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้แทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวนกว่า 300 คน ร่วมถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่1 การจัดนิทรรศการผลงานยริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับคณะ ในโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนบริการวิชาการฯ ระหว่างวันที่25-26 ก.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
>>>ในโอกาสนี้คณะ ขอขอบคุณความร่วมมือจากอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ อ.ญาณเทพ อารมย์อุ่น ที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ค่ะ

บรรยายพิเศษ ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 90 ปี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้การต้อนรับ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ในโอกาสบรรยายพิเศษการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในโครงการผู้ตรวจราชการแผ่นดินพบสื่อมวลชน ซึ่งจัดโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำหรับการจัดบรรยายพิเศษในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่สื่อมวลชนในจังหวัดลพบุรี และนักศึกษาของสาขาวิชานิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวน 200 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง และช่องทางการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2561 ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานการในการประชุมฯ ครั้งนี้

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/28 -> [จำนวน 278 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>