[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมโครงการสนับสนุนงานวิชาการ การประกันคุณภาพ และหลักสูตร ( 9/ก.ค./2561 )
    

>>คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมโครงการสนับสนุนงานวิชาการ การประกันคุณภาพ และหลักสูตร วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 7/61 ( 9/ก.ค./2561 )
    

>>เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ จัดประชุมหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 7/61 ณ ห้องประชุมยูงทอง

โครงการจัดการความรู้เรื่องงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน ( 9/ก.ค./2561 )
    

>>เมื่อวันที่ 27 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 อ.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เรื่องงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน ณ เวนดี้ เดอะพูล รีสอร์ท จ. ตราด

อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน ( 9/ก.ค./2561 )
    

>>ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหาร และการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย อันจะส่งผลให้เกิดทิศทางใหม่ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน โดยมี รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

โครงการการจัดการกระบวนการเพื่อเตรียมความพร้อมวารสารเข้าสู่ฐาน TCI ( 9/ก.ค./2561 )
    

>>คณะกรรมการวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการการจัดการกระบวนการเพื่อเตรียมความพร้อมวารสารเข้าสู่ฐาน TCI ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม Nook Dee จ.ภูเก็ต โดยมีการอบรมเรื่องขั้นตอนการนำวารสารเข้าสู้ฐาน TCI และกระบวนการจัดการบรรณาธิการวารสารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ฯ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 6/2561 ( 9/ก.ค./2561 )
    

>>ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณารายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน / การพิจารณาการขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

คัดเลือกเพชรเทพสตรี 61 ( 19/มิ.ย./2561 )
    

>>15 มิ.ย. 61 คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเพชรเทพสตรี ณ ห้องประชุมยูงทอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( 19/มิ.ย./2561 )
    

>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา และการประกันคุณภาพ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 ณ ชลพฤษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ( 19/มิ.ย./2561 )
    

>>มหาวิทยาลัยราชภภัฏเทพสตรี ดำเนินการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีนักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อ 8 สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561

ปรากฏการณ์ออเจ้าในมุมมองครูภาษาไทย ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการสัมมนาวิชาการ "ปรากฏการณ์ออเจ้าในมุมมองครูภาษาไทย" วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับเกียรติ จาก  ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้รับใบประกอบวิชาชีพครู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยากร ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เกียรติกล่าวรายงานและร่วมต้อนรับวิทยากร  ในการจัดโครงการสัมมนาครั้งนี้ สาขาวิชาได้รับโอกาสที่ดีต้อนรับวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ ถึง 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมไทย และคุณจันทร์ยวีร์ สมปรีดา (รอมแพง) เจ้าของผลงานนวนิยาย "บุพเพสันนิวาส" มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาจำนวนมาก สาขาวิชาภาษาไทย ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ยินดีร่วมลงทะเบียนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ในโอกาสต่อไปเป็นเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง ทั้งด้านภาษา วรรณกรรม และการสอนภาษาไทย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/28 -> [จำนวน 278 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>