[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ UiTM ประเทศมาเลเซีย ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์ภาษา นำตัวแทนคณาจารย์  และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี Prof.Madya Dr.Shaiful Annuar Khalid อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับกิจกรรมที่นำไปร่วมแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ รำ 4 ภาค เซิ้งกะลา และรำวงมาตรฐาน และกิจกรรมสาธิตการอาหารไทย ได้แก่ ผัดไท และบัวลอย 5 สี นอกจากนี้ยังได้มีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการระหว่างประเทศอีกด้วย

ระชุมหัวหน้าภาควิชา - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 6/2561 ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหัวหน้าภาควิชา - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 6/2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมยูงทอง เพื่อพิจารณาปรึกษาหารือการดำเนินงานของสาขาวิชา

ประชุมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการนำเสนองานวิจัย ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>คณะมนุษยศาสตร์จัดประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการสรุปผลการจัดโครงการและร่วมหาแนวทางวิธีการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการ และนำเสนอเข้าประกวดงานวิจัยดีเด่น ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมยูงทอง

โครงการบริการวิชาการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>คณะมนุษยศาสตร์ฯ และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมเพื่อหารือในการจัดโครงการบริการวิชาการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมยูงทอง อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประชุมหัวหน้าภาค หัวหน้าสาขาวิชา ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ จัดประชุมหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา วาระพิเศษ เพื่อปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา และการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2560 รวมทั้งมีวาระอื่นๆด้วย ณห้องประชุมยูงทอง เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

นำเสนอความก้าวหน้าของการจัดโครงการพี่เลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็ก ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าการจัดโครงการ การเป็นครูพี่เลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้อง 2/207 อาคาร 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ เป็นผู้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ มนส. ครั้งที่ 5/2561 ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำ ครั้งที่ 5/2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

เลือกตั้งหัวหน้าภาควิชา ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จักการเลือกตั้ง หัวหน้าภาควิชา 2 ภาควิชา คือ หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ และ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ โดย ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ อาจารย์ภูเทพ ประภากร หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ และ อาจารย์วีรวิชญ์ บุญส่ง หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะขอแสดงความยินดีด้วยในตำแหน่งใหม่ของทั้ง 2 ท่าน

อบรม การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุน ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ฯ อบรม การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุน โดยมี นางภัคจิรา แท่นทอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมระยองชาเล่ต์ จ.ระยอง

อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัย ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>งานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ฯ นำโดย อ.ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัด อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัย ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมระยองชาเลต์ จ.ระยอง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/28 -> [จำนวน 278 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>