[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย มนส.เทพสตรี ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย มนส.เทพสตรี ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การอภิปรายหัวข้อ วารสารวิชาการต่อการพัฒนาการศึกษา โดย ดร.ญาณกร โท้ประยูร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร และการนำเสนอบทความทางวิชาการโดยผู้ที่เข้าร่วมการประกวดบทความ

อบรมภาวะผู้นำและการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ( 6/มิ.ย./2561 )
    

>>เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภาวะผู้นำ และการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 90 ปี โดยมี ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมคือเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของคณะ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการจัดโครงการและกิจกรรม

กิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ( 20/เม.ย./2561 )
    

>>18 เมษายน 2561  สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส ผู้ร่วมกิจกรรมมีทั้งเพื่อนอาจารย์รุ่นเยาว์ ศิษย์เก่าที่กลายเป็นเพื่อนร่วมงาน ศิษย์เก่าที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตการทำงาน ศิษย์ปัจจุบันแต่ละชั้นปีบรรยากาศชื่นมื่นมีแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้ม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 4/61 ( 20/เม.ย./2561 )
    

>>คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 4/61 เมื่อวันที 18 เม.ย 61 เพื่อชี้แจงนโยบายผลการดำเนินงาน ผลการเรียนนักศึกษา ให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาและรับทราบ

งานทำบุญปีใหม่- รื่นเริงสงกรานต์ ( 20/เม.ย./2561 )
    

>>คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดงานทำบุญปีใหม่- รื่นเริงสงกรานต์ เมื่อวันอังคารที่ 10 เม.ย 61 ณ ห้องประชุมยูงทองและบริเวณอาคาร 2 มีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ และรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน บรรยายกาศชื่นมื่นต้อนรับวันสงกรานต์

ประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาครั้งที่ 4/61 ( 20/เม.ย./2561 )
    

>>คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาครั้งที่ 4/61 เมื่อวันพุธที่ 4 เม.ย 61 ณ ห้องประชุมยูงทอง เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือการดำเนินงานของสาขาวิชาต่างๆ ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ

ปัจฉิมนิเทศศึกษา 60 ( 20/เม.ย./2561 )
    

>>งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเนศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 61 ณ หอประชุม 1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่โลกของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประชุมกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/61 ( 20/เม.ย./2561 )
    

>>เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/61 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทองเพื่อปรึกษาหารือและรับทราบการดำเนินงานของคณะ

ค่ายอาสาพัฒนา ( 20/เม.ย./2561 )
    

>>งานกิจการนักศึกษา นำทีมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561 โดยมีการทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณโรงเรียนและบ้านพักครู และแข่งขันกีฬาร่วมกับนักเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสามัคคี

ประชุมหัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 3/2561 ( 7/มี.ค./2561 )
    

การประชุมหัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการทวนสอบมาตฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/28 -> [จำนวน 278 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>