: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 15/1/2534 : :


อีส
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวปณยา  พูลสวัสดิ์
ชื่อเล่น : 
อีส
วันเกิด : 
15 ม.ค. 2534
อายุ : 
23
เพศ : 
E-mail : 
panaya7@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
84/1 ม.3 ต.นิคมสรา้งตนเอง
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
กำลังศึกษาที่ : 
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :