: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 28/12/2533 : :


ฝ้าย
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวกันทิมา  ขะวงษ์
ชื่อเล่น : 
ฝ้าย
วันเกิด : 
28 ธ.ค. 2533
อายุ : 
23
เพศ : 
E-mail : 
Faink2009@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
90 ม.5 ต.ป่าตาล
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
กำลังศึกษาที่ : 
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :