: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 20/5/2534 : :


วัน
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาววรรณวิสา  เช้าโต
ชื่อเล่น : 
วัน
วันเกิด : 
20 พ.ค. 2534
อายุ : 
22
เพศ : 
E-mail : 
Wanwisa.chaoto.wan@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
112/2 ม.5 ต.อินทร์บุรี
อำเภอ : 
อินทร์บุรี
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
16110
เบอร์โทรศัพท์ : 
0901135077
กำลังศึกษาที่ : 
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :