[ 61274790142 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
Jitaree Tongparsong
ชื่อเล่น : 
Tangmo
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
19/6/2529
อายุ : 
32
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
Jitaree19@gmaik.com  
ที่อยู่ : 
114/4
อำเภอ : 
หนองโดน
จังหวัด : 
สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 
18190
เบอร์โทรศัพท์ : 
0801087101
สถานที่ทำงาน : 
ธุรกิจส่วนตัว
การศึกษา : 
ปริญญาตรี