<
  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาคการเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดย : admin_hu
อ่าน : 1131
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557
พิมพ์ 

http://human.tru.ac.th/2013/pdf/laww.pdf