<
  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะจากศิลปินอาเซียนสู่เยาวชน
โดย : admin_hu
อ่าน : 652
พุธ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557
พิมพ์ 

โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะจากศิลปินอาเซียนสู่เยาวชน ศิลปินแห่งชาติสัญจรประชาคมอาเซียน

(ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน) : สืบสานงานศิลป์แห่งแผ่นดินถิ่นสมเด็จพระนารายณ์

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

สามารถมาติดต่อขอกำหนดการและแบบตอบรับได้คณะมนุษย์ฯหรือจะดาวโหลดได้ที่ http://human.tru.ac.th/2013/pdf/set.pdf