<
  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และคุณสมบัติของนักเรียนในการรับเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดย : admin_hu
อ่าน : 552
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และคุณสมบัติของนักเรียนในการรับเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓