ตอนที่ 1  ความรู้เรื่องการสื่อสาร
 
8. กิจกรรมตอนที่ 1
     
1) จงวิเคราะห์องค์ประกอบและผลของการสื่อสารของข้อความต่อไปนี้
"ฮะยี  อับดุลกาบีร์  รองนายกรัฐมนตรีตาลีบันให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ผ่านสถานีโทรทัศน์ อัล จาซีราห์ว่า  กลุ่มจาลีบันพร้อมจะส่งตัวนายบินลาเดน
ไปยังประเทศที่ 3 หากสหรัฐอเมริกาหยุดโจมตีอัฟกานิสถาน  พร้อมทั้งส่ง
หลักฐานปรักปรำนายบินลาเดนไปให้ตาลีบันพิจารณาก่อนประธานาธิบดี
จอร์ช ดับเบิ้ลยู บุซ ได้แถลงปฏิเสธข้อเสนอของตาลีบันทันที  ย้ำว่าทุกอย่าง
ชัดเจนไม่จำเป็นต้องมีการเจรจาใดๆ ทั้งสิ้น"
 
ุ2) ให้นักศึกษาหาตัวอย่าง  อุปสรรคการสื่อสารที่เกิดจากองค์ประกอบต่อไปนี้
องค์ประกอบละ  1  ตัวอย่าง
1) ผู้ส่งสาร
ุ2) ผู้รับสาร
3) สื่อ / ช่องทาง
4) กรอบแห่งการอ้างอิง
 
Previous
Next
 
ตอนที่ 1
- ความรู้เรื่องการสื่อสาร
   
ตอนที่ 2
  - ความสำคัญของภาษา