หน้าหลัก
      ภาพเก่าเล่าอดีต
      ข้อมูลศิษย์เก่า
      ข้อมูลศิษย์ปัจจุบัน
      ผลงาน
      ลงทะเีบียนศิษย์เก่า
      facebook
   
      เว็บเพื่อนบ้าน


  www.jungnub.com
  www.tru.ac.th
  human.tru.ac.th
  สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย
  ชมรมครูดนตรี
  เพลงและดนตรี
  เพลงพระราชนิพนธ์
  passionsound.com
  108music
  ดนตรีกวีศิลป์
  ไทยคิด

 
 
 
ข้อมูลศิษย์เก่า

              รุ่น 24
              รุ่น 25
              รุ่น 26
              รุ่น 27
              รุ่น 28
              รุ่น 29
              รุ่น 30
              รุ่น 31
              รุ่น 32              รุ่น 33
              รุ่น 34
              รุ่น 35
              รุ่น 36
              รุ่น 37
              รุ่น 38
              รุ่น 39
              รุ่น 40
              รุ่น 41              รุ่น 42
              รุ่น 43
              รุ่น 44
              รุ่น 45
              รุ่น 46
              รุ่น 47
              รุ่น 48


รุ่น 24
  ชื่อ : นางพัชราวรรณ      กิตติโสภิพร (กุ๊ก)
  เกิด : 4  มีนาคม  2503    
  email : -
  อาชีพ : ครู    
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.วัดนิคมสามัคคีชัย ต.นิคม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
รุ่น 26
  ชื่อ : นางภัชรินทร์    ตันสุวรรณรัตน์ (ก้อ)
  เกิด : 8  มีนาคม 2506   
  email : -
  อาชีพ : ครู    
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.หน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
รุ่น 28

                          ชื่อ : นายจิรวัฒน์     สิงห์สูง (เป๋อ)
  เกิด : 2  สิงหาคม  2507    
  email : jirawat_3425@yahoo.co.th
  อาชีพ : ครู    
  สถานที่ทำงาน : ร.ร.พิบูลวิทยาลัย  อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี  ชื่อ : นางพชรพร   บุญมาก (ก้อย)
  เกิด : 24 กุมภาพันธ์ 2507     
  email : -
  อาชีพ : - ู    
  สถานที่ทำงาน : -  ชื่อ : นางพชรพรรณ   มาตรศรี (แก้ว)
  เกิด : 24 กุมภาพันธ์ 2507   
  email : -
  อาชีพ : -    
  สถานที่ทำงาน : -  ชื่อ : นายคชภัค   สถิตย์ธฤดี (เฟริส)
  เกิด : 1  เมษายน  2509   
  email :tatchakon@hotmail.com
  อาชีพ : ครู    
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.รัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  ชื่อ : นายพินิต   พนเจริญสวัสดิ์ (อู๋)
  เกิด : 13  เมษายน  2504   
  email : -
  อาชีพ : -  
  สถานที่ทำงาน : -  ชื่อ : นายลำพอง  อ่อนทิม (พอง)
  เกิด : 18  กันยายน  2504   
  email :mintfluteasl@gmail.com
  อาชีพ : -    
  สถานที่ทำงาน :บริษัท โกลด์ยูโกลด์ จำกัดี  ชื่อ :นายวัลลพ   ธงทอง (ลพ)
  เกิด : 31  ธันวาคม  2507   
  email :tong-lop@hotmail.com
  อาชีพ : -  
  สถานที่ทำงาน :พรหมบุรีรัชดาภิเษก อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  ชื่อ :นายคณพศ   พูลสมบัติิ์ (อู๋)
  เกิด :
  email : -
  อาชีพ : ครู  
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.หนองแซงวิทยา  อ.หนองแซง จ.สระบุรี  ชื่อ :นายวานิช   ขันตีิ์ (เว)
  เกิด : 4  มีนาคม  2504  
  email : -
  อาชีพ : -  
  สถานที่ทำงาน : -  ชื่อ : นายแฝง   วัดอินทร์ (แฝง)
  เกิด : 13 พฤษภาคม 2505
  email : -
  อาชีพ : ครู  
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  ชื่อ :นางพรหมพักตร์   สิงห์สูง (จอย)
  เกิด : 10  กุมภาพันธ์ 2507   
  email : -
  อาชีพ : ครู  
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.จินดารัตน์  จ.ลพบุรี  ชื่อ :นายประเสริฐ   เจือจาน (กี)
  เกิด : 24 ธันวาคม 2503   
  email : -
  อาชีพ : ครู  
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.สมุทรสาครวุฒิชัย  จ.สมุทรสาคร  ชื่อ :นายศราวุธ   สิงหะลวะิ์ (อ๊อด)
  เกิด : 12 ธันวาคม 2506  
  email : -
  อาชีพ : -  
  สถานที่ทำงาน : -
รุ่น 39            
  ชื่อ : นายปรีดา   ทรัพย์พาลี (โจ๊ก)
  เกิด : 13 กันยายน 2505 
  email : -
  อาชีพ : ครู
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.ท่าช้างวิทยาคาร ต.ถอนสมอ  อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรีรุ่น 40            
  ชื่อ : นางสาวชลดา   สังข์ทองรัมย์ (ดา)
  เกิด : 7  สิงหาคม  2519
  email : -
  อาชีพ : ครู
  สถานที่ทำงาน :ศูนย์ฯ กศน. อำเภอลำสนธิ  ชื่อ :นายสุนารถ  บุญมาเครือ (เอก)
  เกิด : 1 มิถุนายน 2517
  email : -
  อาชีพ : ครู
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.อนุบาลศรีอรัญโญทัย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว


  ชื่อ :นางสาวโสภิดา   ยิ้มสิงห์ (ต้อย)
  เกิด : 9 พฤศจิกายน 2518
  email : -
  อาชีพ : ครู
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.เมืองละโว้วิทยา อ.เมือง จ.ลพบุรี
รุ่น 41

                          ชื่อ :นางสาวเยาวลักษณ์  ฉลุทอง (เจี๊ยบ)
  เกิด : 12 มกราคม 2518
  email : -
  อาชีพ : ครู
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.บ้านวังอ้ายดง ม.6 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230  ชื่อ : ส.ต.มณเฑียร   พันธชื่น
  เกิด : 4 ธันวาคม 2519 
  email : -
  อาชีพ : รับราชการ  
  สถานที่ทำงาน :พัน ปจว. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  ชื่อ : นายกรพจน์   พูลเมือง (กล้า)
  เกิด : 24  มกราคม  2520 
  email : -
  อาชีพ : ครู  
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.แก่งคอย  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี   ชื่อ : นายชัยยันต์   แจ่มมี
  เกิด : 5  ตุลาคม  2513 
  email : -
  อาชีพ : ครู  
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.วัดเสมียนนารี  32/6  ม.2 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงลาดพร้าวเขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  ชื่อ : นายปิยะ   ชมราพ (ต้น)
  เกิด : 23  ตุลาคม 2519 
  email : -
  อาชีพ : ครู  
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.ประสานสามัคคี แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520  ชื่อ : ขวัญเรือน   ชมราพ (ขวัญ)
  เกิด : 30  มิถุนายน  2521 
  email : -
  อาชีพ : ครู  
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.วัดพลมานีย์ ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520  ชื่อ : นายสมใจ   ศรีประเสริฐ (ใจ)
  เกิด : 22  มิถุนายน 2520 
  email : -
  อาชีพ : ครู  
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.วังน้ำเย็นวิทยาคม อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว  ชื่อ : นายอนุพงษ์  ยินดีรมย์ (เก๋)
  เกิด : 29 เมษายน 2520
  email :Anupong-Jsfreak@hotmail.com
  อาชีพ :อาจารย์
  สถานที่ทำงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ชื่อ :นายสมพร   ชุ่มเพ็งพันธ์์ (เก่ง)
  เกิด : 19 เมษายน 2519
  email : -
  อาชีพ :ครู
  สถานที่ทำงาน :  ชื่อ :นายชัยมงคล   ทรัพย์สมบัติ   (ปิงปอง)
  เกิด : 27  ตุลาคม 2516   
  email :PP_21224@hotmail.com
  อาชีพ :ครู
  สถานที่ทำงาน : ร.ร.วินิตศึกษา จ.ลพบุรี
รุ่น 43

                          ชื่อ : ส.อ.พงษ์ศักดิ์  ศรีศักดิ์   (โก้)
  เกิด : 9  กันยายน  2519   
  email : -
  อาชีพ : รับราชการทหาร  
  สถานที่ทำงาน :แผนกวิชาการ รบพิเศษ กศ.รร.รบ.ศบ.  ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว  อ.เมือง  จ.สระบุรี   ชื่อ : นางสาวดรัสรัตน์   พันธุจินะ (เจี๊ยบ)
  เกิด : 26  ธันวาคม  2520
  email :jeabjingjing@windowslive.com
  อาชีพ : ครู  
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.วัดหนองปลิง  ต.หนองปลิง  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  รุ่น 44

                        
  ชื่อ : นายญาณเทพ อารมย์อุ่น (แต)
  เกิด : 21 พฤษภาคม 2519 
  email : yanathep.a@gmail.com
  อาชีพ : อาจารย์  
  สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ชื่อ : นายสุรพล   หงส์ร่อน (ป็อบ)
  เกิด : 14  ธันวาคม  2521    
  email :pop_piano@gmail.com
  อาชีพ : ครู  
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.วัดถ้ำเต่า  ม.7  ต.ท่าคลัง    อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี   ชื่อ : นายธนิสร    กิ่งวงษา (แอม)
  เกิด : 30  พฤษภาคม  2519 
  email :nidetsuke@hotmailmail.com
  อาชีพ : นักดนตรี  
  สถานที่ทำงาน : -  ชื่อ : นายเริงวิทย์ เกิดศรี (ปอง)
  เกิด : 29  สิงหาคม  2519
  email : -
  อาชีพ : พนักงาน  
  สถานที่ทำงาน :บ.OTC ENGINERING  ต.จอหอ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา    ชื่อ : นายปฏิวัติ  ทรัพย์สิน (โจ้)
  เกิด : 3  มีนาคม  2521 
  email :jojoodor@hotmail.com
  อาชีพ : ครู  
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.บ้านป่าชัน  ต.ป่าชัน  อ.พรับพราชัย  จ.บุรีรัมย์   ชื่อ : นายนายสุรพัน    ศรีแก่น (กอล์ฟ)
  เกิด : 23 มกราคม 2522 
  email :Surapuntree@yahoo.com
  อาชีพ : ครู  
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.วัดหนองสมัครฯ ต.โคกแย้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  ชื่อ : นายกาตน์พงศ์   ซื่อสัตย์  (โจ๊ก)
  เกิด : 17  ตุลาคม  2522   
  email : -
  อาชีพ : ศึกษาต่อ  
  สถานที่ทำงาน :วนศ.ลพบุรี  ชื่อ : นายนายประเวศน์     ดีเพ็ชร์  (เจิม)
  เกิด : 2  มีนาคม  2522 
  email :-
  อาชีพ : ครู  
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.เทศบาล 1  บ้านโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรีรุ่น 45

                        
  ชื่อ :นายบริพัตร์        ให้สกุลสุข (แป๊ะ๋)
  เกิด : 16 เมษายน 2523 
  email :Goft_boripat@hotmail.com
  อาชีพ :ธุรกิจส่วนตัว 
  สถานที่ทำงาน :-  ชื่อ : นายอัศนัย   จันทร์ประเสริฐ (ตั้ม)
  เกิด : 19  พฤษภาคม  2522  
  email :tot_oil@hotmail.com
  อาชีพ : ครู  
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.บ้านทุ่งหินโดน  ต.สระขวัญ   อ.เมือง  จ.สระแก้ว  

รุ่น 46

                        
  ชื่อ : นางสาวสุกัญญา   กรเสนาะ (เอ๋)
  เกิด : 7  มีนาคม  2523 
  email : -
  อาชีพ : ครู  
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.ดนตรีสุจินดาลพบุรี  ชื่อ : นางวิไลวรรณ   คงปิ่น (ปลา)
  เกิด : 7  มกราคม 2522 
  email : -
  อาชีพ : ครู  
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.ดนตรีสุจินดาลพบุรี  ชื่อ : นางสาวณัฐชนก   แก้วพรหม (วาส)
  เกิด : 7  มกราคม 2522 
  email : -
  อาชีพ : พนักงาน บริษัท 
  สถานที่ทำงาน :P.K.ตรีเซ็นเตอร์ รถมือ 2  ชื่อ : นางสาวสุปราณี   เขาใหญ่ (สุ)
  เกิด : 23 กรกฎาคม 2523 
  email : -
  อาชีพ : ครู
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.เพ็ญพัฒนา ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140  ชื่อ : นางสาววีรยา   จูกระจ่าง (เจ)
  เกิด :
  email :jayjay3456@hotmail.com
  อาชีพ :ครู
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.อนุบาลวังม่วง ม.5 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี  ชื่อ : นางสาวพิชญา  คงเจริญ (จิ๊บ)
  เกิด : 30 มิถุนายน 2524 
  email : -
  อาชีพ : พนักงาน 
  สถานที่ทำงาน :ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์สระบุรี ชั้น 2 (ร้านเจ-โฟน)  ชื่อ : นายสุรศักดิ์   รองนากูล (แป๊ะ)
  เกิด : 3  มีนาคม 2522 
  email :PP_PP_33@hotmail.com
  อาชีพ : ครู
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.บ้านตลุงเหนือ  ต.หนองประตู่   อ.เลาขวัญ   จ.กาญจนบุรี      ชื่อ : นางสาวนริศรา  พันธุ์ทอง (นุ้ย)
  เกิด : 8  เมษายน  2524   
  email : -
  อาชีพ : ครู  
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.แสงโสม  ซ.สัมมากร 2  กรุงเทพ   ชื่อ : นายเชษฐา   จันทร์หอม (เบส)
  เกิด : 2  มกราคม  2524 
  email : -
  อาชีพ : อาจารย์พิเศษ
  สถานที่ทำงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ชื่อ : นายเจษฎา     ถาวร (ดรีม)
  เกิด : 7  เมษายน  2524  
  email :Jetsada@hotmail.com
  อาชีพ :ครู
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ต.ศิลาทิพย์  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี 
  ชื่อ : นายสุรศักดิ์    เรือนนาก (หมู)
  เกิด : 30  มีนาคม  2522
  email : -
  อาชีพ : นักดนตรี
  สถานที่ทำงาน :วงฟิวเจอร์
รุ่น 47

                        
  ชื่อ : นายปิยะ    ฉิมมา (ยะ)
  เกิด : 23  ตุลาคม  2525
  email :anny_anakin@hotmail.com
  อาชีพ : ครู  
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี   ม.11  ต.วังม่วง  อ.วังม่วง  จ.สระบุรี   18220  ชื่อ : นางสาววิชชุดา   แจ่มเสือ (เป้)
  เกิด : 16  มีนาคม  2526
  email :w_pukan@yahoo.com
  อาชีพ : ครู  
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) ต.คลองเรือ  อ.วิหารแดง   จ.สระบุรีรุ่น 49

                          ชื่อ : นายเอกรินทร์    เข็มเงิน  (ติ่ง)
  เกิด : 13  ธันวาคม  2525 
  email :guitar_ting@hotmail.com
  อาชีพ : นักดนตรี  
  สถานที่ทำงาน : วงฟิวเจอร์  ชื่อ : นายสุริยะ   ยอดมนต์ (กบ)
  เกิด : 15  มีนาคม  2528 
  email : -
  อาชีพ : ครู  
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.สามัคคีวิทยา 1  ชื่อ : นายนิติ      ไพบูลย์ (ติ)
  เกิด : 18  มิถุนายน  2528
  email :vanswagen@hotmail.com
  อาชีพ : นักดนตรี  
  สถานที่ทำงาน : วงฟิวเจอร์รุ่น 50

                        
  ชื่อ : นายกฤษณะ   สุวรรณศรี (โก)
  เกิด : 17  ตุลาคม  2527 
  email : -
  อาชีพ : ครู  
  สถานที่ทำงาน :ร.ร.พัฒนปัญญา  อ.เมือง จ.ลพบุรีรุ่น 51

                          ชื่อ : นายณัฐนนท์    แสงลอย (แม็ก)
  เกิด : 8  กันยายน  2524 
  email : -
  อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว  
  สถานที่ทำงาน : -  ชื่อ : นายไกรศร    มนตรี (เต้ย)
  เกิด : 14  กรกฎาคม  2529 
  email : -
  อาชีพ : ครู  
  สถานที่ทำงาน : -  ชื่อ : นายกฤษณะ   ภู่ห้อย (เอ)
  เกิด : 26  ตุลาคม  2529
  email : -
  อาชีพ : -  
  สถานที่ทำงาน : -  ชื่อ : นางสาวฐิติพร    สุวรรณภูมิ (อิ๋ว)
  เกิด : 19  กันยายน 2527 
  email : -
  อาชีพ : -  
  สถานที่ทำงาน : -  ชื่อ :นางสาวจริญญา    บััวทอง (แนน)
  เกิด : 14  ตุลาคม  2527
  email : -
  อาชีพ : -  
  สถานที่ทำงาน : -  ชื่อ :นางสาวฐิติมา   ขุนแร่ (อ้อ)
  เกิด : 19  พฤศจิกายน 2529
  email : -
  อาชีพ : -  
  สถานที่ทำงาน : -  ชื่อ :นางสาววารุณี   พวงแก้ว (หนึ่ง)
  เกิด : 30  เมษายน  2529 
  email : -
  อาชีพ : -  
  สถานที่ทำงาน : -  ชื่อ : นางสาวจุรีรัตน์   แดงเวช    (ยุ้ย)
  เกิด : 29  กันยายน  2529
  email :Nooyui2005@chaiyo.com
  อาชีพ : -  
  สถานที่ทำงาน : -  ชื่อ : นายเอกชัย   ทองอร่าม (เอก)
  เกิด : 28  ธันวาคม  2525
  email : akekachai@thaimail.com
  อาชีพ : -  
  สถานที่ทำงาน : -  ชื่อ :นางสาวศิริรัตน์    น้อยวงศ์ (กวาง)
  เกิด : 24  ตุลาคม  2529 
  email : -
  อาชีพ : -  
  สถานที่ทำงาน : -  ชื่อ :นางสาวรวิวรรณ   มาฆะ (บิ๋ม)
  เกิด : 12  พฤศจิกายน  2529 
  email : -
  อาชีพ : -  
  สถานที่ทำงาน : -  ชื่อ : นายทนิกร    กองฟู (แม็ก)
  เกิด : 14  กุมภาพันธ์  2530
  email : -
  อาชีพ : บวช  
  สถานที่ทำงาน : -  ชื่อ :นายอนันต์เดช   เรือนเงิน (เดช)
  เกิด : 17  มิถุนายน  2527
  email : -
  อาชีพ : -  
  สถานที่ทำงาน : -  ชื่อ :นายสรยุตต์     จุลปานนท์ู (ปอน)
  เกิด : 28  ธันวาคม 2528
  email :saparnn@hotmail.com
  อาชีพ : -  
  สถานที่ทำงาน : -  ชื่อ :นายปิยะ   โสตรศรีสุขู (หมู)
  เกิด : 22  ตุลาคม  2528
  email : -
  อาชีพ : -  
  สถานที่ทำงาน : -  ชื่อ :นายสุขสกล  พงษ์พรหมู (เส)
  เกิด : 29  พฤศจิกายน  2523
  email : -
  อาชีพ : -  
  สถานที่ทำงาน : -
              
 

สาขาวิชาดนตรีและดนตรีศึกษา   ม.ราชภัฏเทพสตรี ถ.นารายณ์มหาราช  ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง จ.ลพบุรี  15000  
Tel. 0-3642-2607-9 ต่อ 852,863 - 66  email : dontri_thep@hotmail.com