อบรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะ ได้เรียนรู้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์  เมื่…

อ่านเพิ่มเติม...อบรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ปฐมนิเทศนักศึกษาและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารา…

อ่านเพิ่มเติม...ปฐมนิเทศนักศึกษาและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
ขอเเสดงความยินดีกับ นายพลวัฒน์ ศรีเทพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายพลวัฒน์ ศรีเทพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2566 จัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการน…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นายพลวัฒน์ ศรีเทพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพชรเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพชรเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกนกยูง 21/304 โดยมีการพิจารณาคัดเลือกเพชร…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพชรเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับนักศึกษาในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 …

อ่านเพิ่มเติม...พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรม “พี่คราฟต์ ต้อนรับน้อง’66” วาดเขียนระบายสีป้ายผ้าสาขาวิชาต้อนรับนักศึกษาใหม่

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “พี่คราฟต์ ต้อนรับน้อง’66” วาดเขียนระบายสีป้ายผ้าสาขาวิชาต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการ…

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรม “พี่คราฟต์ ต้อนรับน้อง’66” วาดเขียนระบายสีป้ายผ้าสาขาวิชาต้อนรับนักศึกษาใหม่
โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ณ ศาลาที่ว่าการเมืองพัทยา และโรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช ตำ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
ประเพณี “พี่คราฟต์ ต้อนรับน้อง’66” ศิลป์ สร้างสรรค์ มนส.

ชิญชวนคณาจารย์ รุ่นพี่ทุกสาขาวิชาร่วมเป็นส่วนสำคัญสร้างสรรค์ประเพณี “พี่คราฟต์ ต้อนรับน้อง’66”วาดเขียนระบายสีป้ายผ้าสาขาวิชาต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ป…

อ่านเพิ่มเติม...ประเพณี “พี่คราฟต์ ต้อนรับน้อง’66” ศิลป์ สร้างสรรค์ มนส.
การประกวด Lopburi Symphonic Day Competition 2023

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประกวดแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม จังหวัดลพบุรี ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (Lopburi Symphonic Day Competi…

อ่านเพิ่มเติม...การประกวด Lopburi Symphonic Day Competition 2023
โครงการ HUSO Smart Leader

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดโครงการ HUSO Smart Leade…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการ HUSO Smart Leader
โครงการอบรมทักษะทางเทคโนโลยีสำหรับนักกฎหมาย ฯ เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมทางทหาร”

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมทักษะทางเทคโนโลยีสำหรับนักกฎหมาย และเสริมความรู้ทางด้านกฎหมาย เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมทางทหาร” วิทยากรโดย พลโทศานิต สร้างสมว…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการอบรมทักษะทางเทคโนโลยีสำหรับนักกฎหมาย ฯ เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมทางทหาร”
ตารางการอบรมปรับพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ตารางการอบรมปรับพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...ตารางการอบรมปรับพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ขอเชิญนักศึกษาใหม่รหัส 66 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ

ขอเชิญนักศึกษาใหม่(รหัส 66) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 💞เข้าร่วม #กิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพร…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเชิญนักศึกษาใหม่รหัส 66 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ
ตารางลำดับการประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม Lopburi Symphonic Day Competition 2023

ตารางลำดับการประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม Lopburi Symphonic Day Competition 2023 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จัดโดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ติดตามข้อมูล…

อ่านเพิ่มเติม...ตารางลำดับการประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม Lopburi Symphonic Day Competition 2023
แจ้งนักศึกษารหัส 66 เข้าร่วม open chat ของคณะ

แจ้งนักศึกษารหัส 66 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วม open chat ของคณะ สาขาวิชาที่ต้องเข้าร่วม ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ค.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศึกษา ด…

อ่านเพิ่มเติม...แจ้งนักศึกษารหัส 66 เข้าร่วม open chat ของคณะ
โครงการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูฐานสมรรถนะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูฐานสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2566 โดยจัดการประชุมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับเ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูฐานสมรรถนะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีค…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2566
การประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 5/66

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที…

อ่านเพิ่มเติม...การประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 5/66
เชิญชวนศิษย์เก่า รุ่นพี่ปัจจุบัน ช่วยกันรีวิวคณะ รีวิวสาขาวิชาของ มนส.

เชิญชวนศิษย์เก่า รุ่นพี่ปัจจุบัน ช่วยกันรีวิวคณะ รีวิวสาขาวิชาของ มนส. ชวนน้อง ๆ ม.6 มาสมัครรอบ 3 เป็นนักศึกษารหัส 66 รอบ 3 รอบสุดท้าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัคร 10 สาขาวิชา 1-19 พฤษภา…

อ่านเพิ่มเติม...เชิญชวนศิษย์เก่า รุ่นพี่ปัจจุบัน ช่วยกันรีวิวคณะ รีวิวสาขาวิชาของ มนส.
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายสำหรับการทำงาน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับประธานในพิธี และผู้ร่วมงาน โครงก…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายสำหรับการทำงาน
โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวั…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2566
โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพั…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 4/66

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาค – หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมน…

อ่านเพิ่มเติม...การประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 4/66
ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคารรั…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/ Portfolio*10 สาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio
ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม จังหวัดลพบุรี

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 จัดขึ้นโดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Add LINE O…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม จังหวัดลพบุรี
สืบสานประเพณีสงกรานต์

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากอาจารย์ผู้ใหญ่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00…

อ่านเพิ่มเติม...สืบสานประเพณีสงกรานต์
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา มนส. และพันธกิจ มนส. สัมพันธ์

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม ผู้ช…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา มนส. และพันธกิจ มนส. สัมพันธ์
โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย หัวข้อ การวิจัยรับใช้สังคม

งานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย หัวข้อ การวิจัยรับใช้สังคมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประช…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย หัวข้อ การวิจัยรับใช้สังคม