โครงการสัมมนาทางดนตรี ในหัวข้อ การซ่อมแซม ดูแลเครื่องดนตรีไทย และ เครื่องดนตรีสากล (เครื่องเป่า) เบื้องต้น

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางดนตรี ในหัวข้อ การซ่อมแซม ดูแลเครื่องดนตรีไทย และ เครื่องดนตรีสากล (เครื่องเป่า) เบื้องต้น ซึ่งเป็นส่ว…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการสัมมนาทางดนตรี ในหัวข้อ การซ่อมแซม ดูแลเครื่องดนตรีไทย และ เครื่องดนตรีสากล (เครื่องเป่า) เบื้องต้น
นักศึกษาฝึกซ้อมดนตรีไทยและฝึกซ้อมการแสดง เพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟัง ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา วงดนตรีไทย และนักแสดงจากสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมฝึกซ้อม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เพื่อแสดงในงาน “ชมวั…

อ่านเพิ่มเติม...นักศึกษาฝึกซ้อมดนตรีไทยและฝึกซ้อมการแสดง เพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟัง ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
นักศึกษาร่วมกันฝึกซ้อมดนตรี เพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟัง ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา วงดนตรีไทย วงกีตาร์คลาสสิก วงเปียโน วง TRU Symphonic Band และนักร้อง นักแสดงจากสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมฝึกซ้อม …

อ่านเพิ่มเติม...นักศึกษาร่วมกันฝึกซ้อมดนตรี เพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟัง ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
การฝึกซ้อมเพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติรับชมการฝึกซ้…

อ่านเพิ่มเติม...การฝึกซ้อมเพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
การประกวดร้องเพลงหมู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงหมู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม…

อ่านเพิ่มเติม...การประกวดร้องเพลงหมู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สอบปฏิบัติการขับร้องเพลงไทย ครั้งที่ 2

ผศ.วันดี เภาคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการสอบปฏิบัติการขับร้องเพลงไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อา…

อ่านเพิ่มเติม...สอบปฏิบัติการขับร้องเพลงไทย ครั้งที่ 2
ร่วมต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเส…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อท่านพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อท่านพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเน…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อท่านพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
อบรมเสริมทักษะสำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดอบรมเสริมทักษะสำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ อาคารรัตนเทพสตรี ได้ร…

อ่านเพิ่มเติม...อบรมเสริมทักษะสำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรม มนส.พาทัวร์  กิจกรรม First Meet First Impression HUSO TRU 66

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านมนุษย์สังคมเทพสตรีประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ อาคารรัตนเทพสตรี และอาคาร 21 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ผู้ช่…

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรม มนส.พาทัวร์  กิจกรรม First Meet First Impression HUSO TRU 66
พิธีไหว้ครูดนตรี “ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดพิธีไหว้ครูดนตรี “ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู”เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ…

อ่านเพิ่มเติม...พิธีไหว้ครูดนตรี “ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู”
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาจีนยุคชีวิตวิถีใหม่ ( New Normal) สำหรับครูสอนภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาจีนยุคชีวิตวิถีใหม่ ( New Normal) สำหรับครูสอนภาษาจีน จัดโดยสาขาวิชาภาษาจีน ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 256…

อ่านเพิ่มเติม...การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาจีนยุคชีวิตวิถีใหม่ ( New Normal) สำหรับครูสอนภาษาจีน
การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 25…

อ่านเพิ่มเติม...การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
การอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ART TRU

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ART TRU ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 2 อาคารคณะมนุษย…

อ่านเพิ่มเติม...การอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ART TRU
กิจกรรมการอบรมการพูดเพื่อการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมการพูดเพื่อการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ 21/807  อาคารคณะม…

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรมการอบรมการพูดเพื่อการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมการแข่งขันการประกวด Cosplay Contest

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันการประกวด Cosplay Contest ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรมการแข่งขันการประกวด Cosplay Contest
จัดกิจกรรมการแข่งขัน ประกวด Clip/ VDO การปรับตัวในการเรียนหลังยุค New Normal

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขัน ประกวด Clip/ VDO การปรับตัวในการเรียนหลังยุค New Normal ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห…

อ่านเพิ่มเติม...จัดกิจกรรมการแข่งขัน ประกวด Clip/ VDO การปรับตัวในการเรียนหลังยุค New Normal
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้กฎหมายไทยสมัยใหม่

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้กฎหมายไทยสมัยใหม่ ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/606 อาคารคณะ…

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้กฎหมายไทยสมัยใหม่
ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.นงลักษณ์ อานี

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.นงลักษณ์ อานี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และดำร…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.นงลักษณ์ อานี
กิจกรรมการแข่งขันอ่านออกออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Reading Aloud Competition)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านออกออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Reading Aloud Competition) ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม …

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรมการแข่งขันอ่านออกออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Reading Aloud Competition)
กิจกรรมการประกวดแข่งขัน Spelling bee

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Spelling bee  ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ  ห้อง 21/901 อาคารคณะมนุษยศาสต…

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรมการประกวดแข่งขัน Spelling bee
กิจกรรมการประชันกลอนสด ระดับมัธยมศึกษา

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการประชันกลอนสด ระดับมัธยมศึกษา ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ อาคารรัตนเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรมการประชันกลอนสด ระดับมัธยมศึกษา
ร่วมพิธีเปิดงานเปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานเปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2566 (TRU Open House) ในการนี้ ผศ.ดร.กันยา …

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมพิธีเปิดงานเปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2566
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีไหว้ครู ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดพิธีไหว้ครูดนตรี “ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู” (วันสุกดิบ) เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาว…

อ่านเพิ่มเติม...คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีไหว้ครู ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู
กิจกรรม Guitar Concert & Masterclass

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรจากชมรมกีตาร์กรุงเทพมหานคร นำโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ รัตนกาญจน์ และ คุณ V…

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรม Guitar Concert & Masterclass
เตรียมความพร้อมนักศึกษาพัฒนาทักษะการร้องเพลงหมู่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมนักศึกษาพัฒนาทักษะการร้องเพลงหมู่” เมื่อวันที่ 20 และ 28 มกราคม 2566 ณ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.วันดี เภาคำ เป…

อ่านเพิ่มเติม...เตรียมความพร้อมนักศึกษาพัฒนาทักษะการร้องเพลงหมู่
ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติต้อนรับคณะ…

อ่านเพิ่มเติม...ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาษานานาชาติ ประจำปี 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาษานานาชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการนี…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาษานานาชาติ ประจำปี 2566
ร่วมบรรเลงดนตรีไทยในงานวันครูจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 67

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมบรรเลงดนตรีไทยในงานวันครูจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี ในก…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมบรรเลงดนตรีไทยในงานวันครูจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 67
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำคณะ

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำคณะ เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ลานวัฒนเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโดยงานกิจการนัก…

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำคณะ
บรรยากาศ “ดาวกระจายข่าว” เปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บรรยากาศ “ดาวกระจายข่าว” เปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี TRU OPEN HOUSE 2023 กำหนดจัดวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 พร้อมกันทั้ง 6 คณะ วันนี้ 13 มกราคม 2566 นักศึกษาสายครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมัธยม…

อ่านเพิ่มเติม...บรรยากาศ “ดาวกระจายข่าว” เปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รับพรปีใหม่ 2566 จากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ศุภนัฐ นุตมากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา และประธานชมรมวัฒนธรรมดนตรีไทยจังหวัดลพบุรี เข้าพบท่านอำพล อังคภ…

อ่านเพิ่มเติม...รับพรปีใหม่ 2566 จากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานคณบดี เจ้าหน้าที่ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2566 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะผู้บร…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2566
ร่วมพิธีเปิดการประกวดดาว-เดือน และดาวประกายฟ้า

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการประกวดดาว-เดือน และดาวประกายฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (TRU AMBASSADOR 2022) เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระน…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมพิธีเปิดการประกวดดาว-เดือน และดาวประกายฟ้า
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ 2566

นางสาวระวีวรรณ นาคโชติ รักษาการหัวหน้างานสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ 2566 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เ…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ 2566
โครงการการจัดการวงดุริยางค์เครื่องลมสำหรับครูดนตรีศึกษา

อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการจัดการวงดุริยางค์เครื่องลมสำหรับครูดนตรีศึกษา จัด…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการการจัดการวงดุริยางค์เครื่องลมสำหรับครูดนตรีศึกษา