หลักสูตรระยะสั้น เพื่อการ Re-Skill New Skill และ Up-skill สํา หรับประชาชน

สมัครเลย สมัครเลย สมัครเลย สมัครเลย สมัครเลย

อ่านเพิ่มเติม...หลักสูตรระยะสั้น เพื่อการ Re-Skill New Skill และ Up-skill สํา หรับประชาชน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี ประจำปี 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม...รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี ประจำปี 2566
กิจกรรม Guitar Concert & Masterclass

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรจากชมรมกีตาร์กรุงเทพมหานคร นำโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ รัตนกาญจน์ และ คุณ V…

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรม Guitar Concert & Masterclass
เตรียมความพร้อมนักศึกษาพัฒนาทักษะการร้องเพลงหมู่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมนักศึกษาพัฒนาทักษะการร้องเพลงหมู่” เมื่อวันที่ 20 และ 28 มกราคม 2566 ณ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.วันดี เภาคำ เป…

อ่านเพิ่มเติม...เตรียมความพร้อมนักศึกษาพัฒนาทักษะการร้องเพลงหมู่
ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติต้อนรับคณะ…

อ่านเพิ่มเติม...ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาษานานาชาติ ประจำปี 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาษานานาชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการนี…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาษานานาชาติ ประจำปี 2566
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารค…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2566
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565

งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสัง…

อ่านเพิ่มเติม...พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565
การประชุมข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566

อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา…

อ่านเพิ่มเติม...การประชุมข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566
โค้งสุดท้าย รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม งานเปิดบ้านมนุษย์ – สังคม เทพสตรี 2566

โค้งสุดท้าย รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม งานเปิดบ้านมนุษย์ – สังคม เทพสตรี 2566 ขยายเวลารับสมัครถึง 22 มกราคม 2566

อ่านเพิ่มเติม...โค้งสุดท้าย รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม งานเปิดบ้านมนุษย์ – สังคม เทพสตรี 2566
ร่วมบรรเลงดนตรีไทยในงานวันครูจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 67

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมบรรเลงดนตรีไทยในงานวันครูจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี ในก…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมบรรเลงดนตรีไทยในงานวันครูจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 67
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำคณะ

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำคณะ เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ลานวัฒนเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโดยงานกิจการนัก…

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำคณะ
บรรยากาศ “ดาวกระจายข่าว” เปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บรรยากาศ “ดาวกระจายข่าว” เปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี TRU OPEN HOUSE 2023 กำหนดจัดวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 พร้อมกันทั้ง 6 คณะ วันนี้ 13 มกราคม 2566 นักศึกษาสายครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมัธยม…

อ่านเพิ่มเติม...บรรยากาศ “ดาวกระจายข่าว” เปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 1/66

ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาค – หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเ…

อ่านเพิ่มเติม...การประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 1/66
รับพรปีใหม่ 2566 จากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ศุภนัฐ นุตมากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา และประธานชมรมวัฒนธรรมดนตรีไทยจังหวัดลพบุรี เข้าพบท่านอำพล อังคภ…

อ่านเพิ่มเติม...รับพรปีใหม่ 2566 จากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานคณบดี เจ้าหน้าที่ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2566 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะผู้บร…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2566
ร่วมพิธีเปิดการประกวดดาว-เดือน และดาวประกายฟ้า

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการประกวดดาว-เดือน และดาวประกายฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (TRU AMBASSADOR 2022) เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระน…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมพิธีเปิดการประกวดดาว-เดือน และดาวประกายฟ้า
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ 2566

นางสาวระวีวรรณ นาคโชติ รักษาการหัวหน้างานสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ 2566 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เ…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ 2566
โครงการการจัดการวงดุริยางค์เครื่องลมสำหรับครูดนตรีศึกษา

อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการจัดการวงดุริยางค์เครื่องลมสำหรับครูดนตรีศึกษา จัด…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการการจัดการวงดุริยางค์เครื่องลมสำหรับครูดนตรีศึกษา
การสัมมนาการสอนดนตรีแบบบูรณาการร่วมสมัย

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาการสอนดนตรีแบบบูรณาการร่วมสมัย จัดโดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา…

อ่านเพิ่มเติม...การสัมมนาการสอนดนตรีแบบบูรณาการร่วมสมัย
อบรมเรื่อง เส้นทางสู่พิธีกรมืออาชีพ

งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษารหัส 64 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “เส้นทางสู่พิธีกรมืออาชีพ” วิทยากรบรรยาย ได…

อ่านเพิ่มเติม...อบรมเรื่อง เส้นทางสู่พิธีกรมืออาชีพ
อบรมเรื่อง Introduce yourself เขียนได้ง่ายใช้ได้จริง

งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษารหัส 64 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “Introduce yourself เขียนได้ง่ายใช้ได้จริง”…

อ่านเพิ่มเติม...อบรมเรื่อง Introduce yourself เขียนได้ง่ายใช้ได้จริง
อบรมเรื่อง บุคลิกภาพและการพัฒนารูปลักษณ์ภายนอก

งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษารหัส 64 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “บุคลิกภาพและการพัฒนารูปลักษณ์ภายนอก” วิทยา…

อ่านเพิ่มเติม...อบรมเรื่อง บุคลิกภาพและการพัฒนารูปลักษณ์ภายนอก
วางแผนการดำเนินงานเปิดบ้านมนุษย์ – สังคม เทพสตรี ประจำปี 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้า และวางแผนการดำเนินงานเปิดบ้านมนุษย์ – สังคม เ…

อ่านเพิ่มเติม...วางแผนการดำเนินงานเปิดบ้านมนุษย์ – สังคม เทพสตรี ประจำปี 2566
สวัสดีปีใหม่ 2566

สวัสดีปีใหม่ 2566ด้วยรักและไมตรีจิตจาก ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...สวัสดีปีใหม่ 2566
เชิญชวนร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามลุ้นของขวัญปีใหม่ 5 รางวัล

ชมรมคอสเพลย์และวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเชิญชวนร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามลุ้นของขวัญปีใหม่ 5 รางวัล กติกา : กดไลก์ กดแชร์โพสต์ตามลิงก์นี้ …

อ่านเพิ่มเติม...เชิญชวนร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามลุ้นของขวัญปีใหม่ 5 รางวัล
ร่วมพิธีปล่อยปลาบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีปล่อยปลาบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพ…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมพิธีปล่อยปลาบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
มรท.ร่วมพิธีวันพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธ…

อ่านเพิ่มเติม...มรท.ร่วมพิธีวันพระเจ้าตากสินมหาราช
เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร่วมประกวด TRU COSPLAY CONTEST

เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร่วมประกวด TRU COSPLAY CONTEST งานเปิดบ้านมนุษย์ – สังคม เทพสตรี 2566 (HUSO TRU OPEN HOUSE 2023) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเท…

อ่านเพิ่มเติม...เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร่วมประกวด TRU COSPLAY CONTEST
ผศ.ชนิตตา โชติช่วง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแสดงความยินดีกับ​ ผศ.ชนิตตา โชติช่วง สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ......
อ่านเพิ่มเติม...ผศ.ชนิตตา โชติช่วง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 “รวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีก…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566