ประเพณี “พี่คราฟต์ ต้อนรับน้อง’66” ศิลป์ สร้างสรรค์ มนส.
ชิญชวนคณาจารย์ รุ่นพี่ทุกสาขาวิชา
ร่วมเป็นส่วนสำคัญสร้างสรรค์ประเพณี “พี่คราฟต์ ต้อนรับน้อง’66”
วาดเขียนระบายสีป้ายผ้าสาขาวิชาต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566
พร้อมกันวันพรุ่งนี้ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 (ลานจอดรถ) อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
*ขออภัยในความไม่สะดวกเรื่องลานจอดรถของบุคลากร