ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารค…

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 12/2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2565 ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร…

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธ…

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดอกนกยูง อาคา…

อ่านเพิ่มเติม...