นายนำโชค ประสพภักตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับ นายนำโชค ประสพภักตร์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีสากล รุ่นระดับอุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไป กลุ่มเครื่องสาย ถ้ว…

อ่านเพิ่มเติม...