ขอเเสดงความยินดีกับ นายพลวัฒน์ ศรีเทพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายพลวัฒน์ ศรีเทพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2566 จัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการน…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอแสดงความยินดี นายนิธิกร ม่วงมี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีนายนิธิกร ม่วงมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการบริหารนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม...
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุกิจพิพัฒน์ สุขธนะไพศาล นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอเเสดงความยินดีกับ นายสุกิจพิพัฒน์ สุขธนะไพศาลนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 5ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565ประเภทนักศึกษาพิธี…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวชุติภัทร ศิริสลุง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวชุติภัทร ศิริสลุง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
อ่านเพิ่มเติม...
ขอเเสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร ภู่ระหงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอเเสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร ภู่ระหงษ์นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 4ได้เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้ารับการคัดเลือกเป็น“…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเเสดงความยินดีกับ นายพลวัฒน์ ศรีเทพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอเเสดงความยินดีกับนายพลวัฒน์ ศรีเทพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเรียงความหัวข้อ“ประเทศชาติรุ่งเรืองเพราะพลเมืองซ…

อ่านเพิ่มเติม...
นายนำโชค ประสพภักตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับ นายนำโชค ประสพภักตร์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีสากล รุ่นระดับอุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไป กลุ่มเครื่องสาย ถ้ว…

อ่านเพิ่มเติม...