ประเพณี “พี่คราฟต์ ต้อนรับน้อง’66” ศิลป์ สร้างสรรค์ มนส.

ชิญชวนคณาจารย์ รุ่นพี่ทุกสาขาวิชาร่วมเป็นส่วนสำคัญสร้างสรรค์ประเพณี “พี่คราฟต์ ต้อนรับน้อง’66”วาดเขียนระบายสีป้ายผ้าสาขาวิชาต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ป…

อ่านเพิ่มเติม...
ตารางการอบรมปรับพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ตารางการอบรมปรับพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญนักศึกษาใหม่รหัส 66 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ

ขอเชิญนักศึกษาใหม่(รหัส 66) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 💞เข้าร่วม #กิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพร…

อ่านเพิ่มเติม...
ตารางลำดับการประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม Lopburi Symphonic Day Competition 2023

ตารางลำดับการประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม Lopburi Symphonic Day Competition 2023 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จัดโดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ติดตามข้อมูล…

อ่านเพิ่มเติม...
แจ้งนักศึกษารหัส 66 เข้าร่วม open chat ของคณะ

แจ้งนักศึกษารหัส 66 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วม open chat ของคณะ สาขาวิชาที่ต้องเข้าร่วม ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ค.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศึกษา ด…

อ่านเพิ่มเติม...
เชิญชวนศิษย์เก่า รุ่นพี่ปัจจุบัน ช่วยกันรีวิวคณะ รีวิวสาขาวิชาของ มนส.

เชิญชวนศิษย์เก่า รุ่นพี่ปัจจุบัน ช่วยกันรีวิวคณะ รีวิวสาขาวิชาของ มนส. ชวนน้อง ๆ ม.6 มาสมัครรอบ 3 เป็นนักศึกษารหัส 66 รอบ 3 รอบสุดท้าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัคร 10 สาขาวิชา 1-19 พฤษภา…

อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/ Portfolio*10 สาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม จังหวัดลพบุรี

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 จัดขึ้นโดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Add LINE O…

อ่านเพิ่มเติม...
เชิญชวนมารับชมการนำเสนอผลงานทางดนตรี ของนักศึกษาเครื่องมือเอกกีตาร์ ชั้นปีที่ 3

เชิญชวนมารับชมการนำเสนอผลงานทางดนตรีของนักศึกษาเครื่องมือเอกกีตาร์ ชั้นปีที่ 3ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เวลา 13.00 น. เป็นต้น…

อ่านเพิ่มเติม...
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  ตำแหน่ง อาจารย์จำนวน 9 อัตรา  เปิดรับสมัคร 20-31 มีนาคม 2566—————— รายละเอียด…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญชวนนักษาชั้นปีที่ 4 – 5 เข้าร่วมกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ขอเชิญชวนนักษาชั้นปีที่ 4 – 5 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น.ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเ…

อ่านเพิ่มเติม...
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566 รอบ 2 รับตรงทั่วไป / Portfolio

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566รอบ 2 รับตรงทั่วไป / Portfolioตั้งแต่ 23 มกราคม – 17 มีนาคม 2566  สมัครได้ที่ รายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร

อ่านเพิ่มเติม...
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการภาษาไทยอาสาพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการภาษาไทยอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านสระเตย อ…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม จังหวัดลพบุรี

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566จัดขึ้นโดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลิงค์ สมัครเข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์เครื่องล…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์***นายเกรียงศักดิ์ พูลพะเนียด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี***ผู้ประสบอัค…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญร่วมงานและให้กำลังใจเยาวชน กิจกรรม “ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

ขอเชิญร่วมงานและให้กำลังใจเยาวชนกิจกรรม “ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปณ เวทีกลาง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจัดโดย คณะมนุ…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประชันกลอนสด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในนามหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประชันกลอนสด งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 25…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมนาทางดนตรี ในหัวข้อ การซ่อมแซม ดูแลเครื่องดนตรีไทย และ เครื่องดนตรีสากล

สาขาวิชาดนตรีศึกษา ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมนาทางดนตรี ในหัวข้อ การซ่อมแซม ดูแลเครื่องดนตรีไทย และ เครื่องดนตรีสากล(เครื่องเป่า) เบื้อ…

อ่านเพิ่มเติม...
เปิดรับสมัครแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษ จาก BOARD GAME

เปิดรับสมัครแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษ จาก BOARD GAME สำหรับนักศึกษา ปี 1 – 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ. และภาษาอังกฤษ ศศ.บ. เท่านั้น สมัครเลย

อ่านเพิ่มเติม...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี ประจำปี 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม...
โค้งสุดท้าย รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม งานเปิดบ้านมนุษย์ – สังคม เทพสตรี 2566

โค้งสุดท้าย รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม งานเปิดบ้านมนุษย์ – สังคม เทพสตรี 2566 ขยายเวลารับสมัครถึง 22 มกราคม 2566

อ่านเพิ่มเติม...
สวัสดีปีใหม่ 2566

สวัสดีปีใหม่ 2566ด้วยรักและไมตรีจิตจาก ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...
เชิญชวนร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามลุ้นของขวัญปีใหม่ 5 รางวัล

ชมรมคอสเพลย์และวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเชิญชวนร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามลุ้นของขวัญปีใหม่ 5 รางวัล กติกา : กดไลก์ กดแชร์โพสต์ตามลิงก์นี้ …

อ่านเพิ่มเติม...
เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร่วมประกวด TRU COSPLAY CONTEST

เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร่วมประกวด TRU COSPLAY CONTEST งานเปิดบ้านมนุษย์ – สังคม เทพสตรี 2566 (HUSO TRU OPEN HOUSE 2023) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเท…

อ่านเพิ่มเติม...
จัดอบรม “การจัดการวงดุริยางค์เครื่องลมและการฝึกซ้อมทักษะฯ

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรม “การจัดการวงดุริยางค์เครื่องลมและการฝึกซ้อมทักษะการบรรเลงเครื่องลมทองเหลืองขั้นพื้นฐานสำหรับครูดนตรีศึกษา” วิทยากร ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน หัวหน…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู “ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู”

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู “ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู” วันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม อ.ดร.ภัทราพร โ…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอขอบคุณ คุณนดุจ บริษัท Stepgeek TV

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณนดุจ บริษัท Stepgeek TV มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา และ ชมรมคอสเพลย์และวัฒนธรรมนานาชาติ TRU จำนวน 150,000 บาท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมร่ม…

อ่านเพิ่มเติม...