กิจกรรม “พี่คราฟต์ ต้อนรับน้อง’66” วาดเขียนระบายสีป้ายผ้าสาขาวิชาต้อนรับนักศึกษาใหม่

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “พี่คราฟต์ ต้อนรับน้อง’66” วาดเขียนระบายสีป้ายผ้าสาขาวิชาต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 (ลานจอดรถ) อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนี้ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้กำลังใจนักศึกษา