พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับนักศึกษาในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ในการนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา กิจกรรมนี้ชมรมคอสเพลย์และวัฒนธรรมนานาชาติ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแนะนำชมรม จัดนิทรรศการและเปิดรับสมัครสมาชิกอีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี