ปฐมนิเทศนักศึกษาและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี ในการนี้ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ร่วมยินดีต้อนรับและผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแนะนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำคณะ อาจารย์ประจำสาขาวิชา บุคลากรสายสนับสนุน คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาฯ หนุ่มฉลาด สาวเฉลียว หนุ่มสาวสร้างสรรค์ การแสดงดนตรี Folk Song วง Symphonic Band ดนตรีไทยของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา การร้องเพลงหมู่เพลงประจำมหาวิทยาลัยและประจำคณะ กิจกรรมสันทนาการ มนส.คอมโบ้ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ดำเนินการโดยนักศึกษาสาขาสังคมศึกษาร่วมกับคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาฯ และปิดท้ายความสนุกสนานด้วยกิจกรรม EDM