ชิญชวนร่วม”กิจกรรมงานอำลาคณะกรรมการรุ่นเก่า ต้อนรับคณะกรรมการชุดใหม่ 👑[COSPLAY PROM]👑