ขอเชิญชวนร่วมเป็นกำลังใจให้วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชน จังหวัดลพบุรี Lopburi Youth Symphonic Band

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมเป็นกำลังใจให้วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชน จังหวัดลพบุรี Lopburi Youth Symphonic Band วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี