พิธีเปิดโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี “TRU – Solar Rooftop Kickoff”
ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี “TRU – Solar Rooftop Kickoff” ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop หวังลดพลังงาน บรรลุแผนพัฒนาความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ในปี 2566 “Smart University” จากนั้นได้เยี่ยมชม 1 ใน 2 จุดติดตั้ง EV Charging Station ที่ลานจอดรถหน้าอาคาร 80 ปีฯ
 
ขอบคุณภาพจาก งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี