มอบสื่อโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนตัวอักษรฮิรางานะ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มอบสื่อโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนตัวอักษรฮิรางานะ แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566