รับชมวีดีโอย้อนหลังการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุรับข้าราชการ
รับชมวีดีโอย้อนหลังการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุรับข้าราชการ
เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2566