กิจกรรมไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาสังคมศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2