กิจกรรมพี่พบน้อง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตกิจกรรมพี่พบน้อง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพี่พบน้อง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 10 ห้องประชุมร่มยูงทอง