ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเป็นกำลังใจ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเป็นกำลังใจ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
“HUSO TRU Spirit Show 2023”
ร้อง เล่น เต้น แสดง ด้วยความสามัคคีอย่างสร้างสรรค์
6 กรกฎาคม 2566
ณ ลานชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และนำเสนอกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ 21 ก.ค. 66
ณ ห้อง 21/901 เวลา 13.00 – 16.00 น.