แนวทางการทำผลงานวิจัยรับใช้สังคม/วิจัยองค์ความรู้ จากงานบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
[embeddoc url=”https://human.tru.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/การทำผลงานวิจัยจากงานบริการวิชาการตามพั.pdf”] [embeddoc url=”https://human.tru.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/การทำผลงานวิจัยจากงานบริการวิชาการตามพั.pptx”]