TRU Symphonic Band เข้าร่วมบรรเลงในงาน เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี

วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี TRU Symphonic Band เข้าร่วมบรรเลงในงาน เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี ควบคุมการแสดงโดย อาจารย์อภิวัฒน์ สุริยศ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา

ขอบคุณภาพจาก i Beam Photographer