นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์