กิจกรรมงานอำลาคณะกรรมการรุ่นเก่า ต้อนรับคณะกรรมการชุดใหม่ “กิจกรรม COSPLAY PROM”

ชมรมคอสเพลย์และวัฒนธรรมนานาชาติ TRU คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมงานอำลาคณะกรรมการรุ่นเก่า ต้อนรับคณะกรรมการชุดใหม่ “กิจกรรม COSPLAY PROM” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์